Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych   Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Zdający…

Read more