Wynajmy ( za 1 godz zegarową)

Odpłatność za wynajmowanie pomieszczeń szkoły i internatu z dnia 1 marca 2019:

  • Aula Internat – 50-70zł + 23% VAT
  • Sale wykładowe – Szkoła – 30-40zł +23% VAT
  • Sala wykładowa z wyposażeniem 80-100zł 23% VAT
  • Sala konferencyjna 50-70zł 23% VAT
  • Sala gimnastyczna 80-100zł 23% VAT

Odpłatność za wynajmowanie pomieszczeń szkolnych i internackich dla organizacji pożytku publicznego oraz nauczycieli ustalono z dniem 1.03.2019 w wysokości

  • Za 1 wejście – 5 zł + VAT wg obowiązujących stawek
  • Chór 1 próba 25 zł + VAT wg obowiązujących stawek

Oferta_wynajmu