mLegitymacja

 

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel.
Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia usłuchaczy do ulgowych przejazdów kolejowych czy autobusowych.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko słuchacza, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL,
nazwę i adres szkoły.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy słuchacz, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia – w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

 

Wydawanie/Uruchomienie mLegitymacji

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  • Wysłać na adres sekretariatu (sekretariat@medyk.olsztyn.pl) jako załącznik

zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.

  • Wniosek o wydanie mLegitymacji. Wniosek o wydanie mLegitymacji
  • Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
  • Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

Aplikacja mObywatel

mLegitymację należy dodać na własnym urządzeniu w aplikacji mObywatel wydanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

 

YouTube
Instagram
Skip to content