Istniało wiele powodów powstania szkoły Pielęgniarstwa w Olsztynie.

W okresie powojennym brakowało fachowego personelu w służbie zdrowia w tym pielęgniarek. W 1947 roku na terenie województwa olsztyńskiego pracowało około 130 pielęgniarek. Ta grupa nie mogła zaspokoić potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszego regionu, bowiem sytuacja zdrowotna była bardzo trudna.

Zniszczenia wojenne, duży ruch migracyjny oraz epidemie powodowały dużą umieralność wśród mieszkańców. Przystąpiono do organizowania pierwszych placówek służby zdrowia. W marcu 1945 roku jako pierwszy rozpoczął działalność na terenie Olsztyna Szpital Kolejowy natomiast w maju zaczął funkcjonować Szpital Mariacki przy ulicy Niepodległości. W końcu 1946 roku działało na Warmii i Mazurach 19 szpitali.

Dynamiczny rozwój służby zdrowia przy jednoczesnym braku dopływu kwalifikowanej kadry pielęgniarskiej spowodował konieczność powstania Szkoły Pielęgniarstwa.

W resorcie zdrowia powstał projekt na zorganizowanie w Olsztynie dwuletniej Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa, która miała kształcić wykwalifikowane pielęgniarki dla potrzeb regionu. Dyrektorem szkoły została pielęgniarka Zofia Sporzyńska.

Pierwszą bazą szkoły były dwa budynki w Kortowie po byłym Szpitalu Psychiatrycznym. Przystosowanie obiektów do potrzeb nowego użytkowania finansowało Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Odbudowy oraz Wojewódzki Wydział Samorządowy.

W internacie przewidziano 150 miejsc sypialnych oraz pomieszczeń do nauki indywidualnej. Szkoła posiadała również efektowne otoczenie w postaci parku oraz urządzenia rekreacyjne, co wzmocniło proces dydaktyczno-wychowawczy.

Zajęcia na terenie Kortowa trwały do września 1950 roku ponieważ wraz z utworzeniem Wyższej Szkoły Rolniczej decyzją władz wojewódzkich cały kompleks zabudowań w Kortowie stał się siedzibą uczelni.

Szkoła Pielęgniarstwa została przeniesiona do budynku przy ulicy Niepodległości 18, gdzie w bardzo trudnych warunkach lokalowych funkcjonowała do 10 września 1950 roku. Początki były bardzo trudne z uwagi na roboty budowlane, brak urządzeń kuchennych, sanitarnych, a nawet elektryczności.

W marcu 1953 roku odchodzi założycielka i pierwsza dyrektorka szkoły Zofia Sporzyńska. Kolejnymi są Filomena Komorowska, Sabina Żukowska i Alicja Maksymowicz.

Z uwagi na brak położnych przy ogromny wsparciu zespołu położników Dyrektor szkoły zdecydowała się na poszerzenie profilu kształcenia i w październiku 1956 roku uruchomiła Państwową Szkołę Położnych.

Dwuletnia szkoła pielęgniarek zakończyła swoją działalność w 1960 roku, ukończyło ją 558 absolwentek.

W 1959 roku Minister Zdrowia powołał do życia czteroletnie Państwowe Licea Pielęgniarstwa i na tej podstawie Wydział Zdrowia w Olsztynie przekształcił Szkołę Pielęgniarstwa w 4-letnie Liceum. Do liceum przyjmowano kandydatki po IX klasach szkoły ogólnokształcącej. System szkolenia był nieco inny niż obecnie. Oprócz nauki zawodu prowadzone były zajęcia maturalne. Zwiększony program nauczania o przedmioty ogólnokształcące dyktował konieczność urządzenia i wyposażenia gabinetów przedmiotowych.

Wydłużony cykl nauczania w czteroletnich liceach ograniczał w tych warunkach coroczną rekrutację nowych uczennic. Stale pogłębiający się niedobór średniego personelu medycznego i usilne zabiegi dyrektorki szkoły o poprawę warunków kształcenia zaowocowały decyzją władz wojewódzkich o zmianę lokalu szkoły.

W 1962 roku szkoła otrzymała budynek przy ulicy Mariańskiej 3. Budynek przystosowano do potrzeb szkoły i internatu. Wraz z budynkiem szkoła przejęła ogród o powierzchni 1,2 ha oraz duży teren, na którym urządzono boisko szkole.

W między czasie szkoła wielokrotnie zmieniała się nazwa szkoły:

  • Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa
  • Zespół Szkół Medycznych
  • Medyczne Studium Zawodowe
  • Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Społecznych
  • a od 1 września 2005 roku Szkoła Policealna.
  • w 2010 roku Szkoła otrzymała imię profesora Zbigniewa Religi oraz sztandar.

Obecnie mieści się przy ulicy Mariańskiej 3A w Olsztynie. Na przestrzeni lat w Szkole wykształciło się tysiące absolwentów, głównie pielęgniarek i położnych. Obecnie kształcimy w zawodach branży medycznej, społecznej i usługowej, zgodnie z zapotrzebowaniem zmieniającego się rynku pracy

 

Kalendarium

 

1950 Uroczyste otwarcie szkoły. Dyrektorem została pielęgniarka Zofia Sporzyńska
1954 Funkcje dyrektora obejmuje pielęgniarka Filomena Komorowska
1956 Funkcje dyrektora obejmuje pielęgniarka Alicja Maksymowicz
1956 Utworzenie Państwowej Szkoły Położnych
1959 Utworzenie 4-letniego Państwowego Liceum Pielęgniarstwa
1962 Przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Mariańskiej 3 (obecnego internatu)
1963 Utworzenie 5-letniego Liceum Medycznego Pielęgniarstwa
1972 Utworzenie filii Szkoły Pielęgniarstwa w Szczytnie i w Morągu
1972 Utworzenie Zespołu Szkół Medycznych
1974 Uroczysta Inauguracja roku szkolnego w nowym budynku szkoły przy ulicy Mariańskiej 1
1975 Stanowisko Dyrektora obejmuje mgr Władysława Kozak
1976 Utworzenie Orkiestry Dętej w szkole
1977 Stanowisko Dyrektora obejmuje mgr Teresa Kadłubowska – Sierpień
1980 Uroczyste obchody 30-lecia szkoły (nadanie dla Zespołu Szkół Medycznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie, oznaczenie szkoły Medalem Pamiątkowym z okazji 200-ej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
1985 Nadanie szkole miana ‘’Szkoły Grunwaldu’’ za osiągniecia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Stanowisko Dyrektora obejmuje mgr Janina Lebiedziewicz
1992 Stanowisko Dyrektora obejmuje mgr Regina Szpindor. Zakończenie kształcenia 5-letniego Liceum Medycznego
1996 Przekształcenie Zespołu Szkół Medycznych w Medyczne Studium Zawodowe
1999 Stanowisko Dyrektora obejmuje mgr Teresa Wędrowska – Górniak
2000 Uroczyste Obchody 50-lecia szkoły. Zjazd Absolwentów
2001 Szkoła zmienia nazwę na Centrum Kształcenia kadr Medycznych i Społecznych
2005 Szkoła zmienia nazwę na Szkoła Policealna w Olsztynie
2006 Stanowisko Dyrektora obejmuje mgr Jolanta Kłoczewska
2010 60-lecie Szkoły Policealnej – nadanie szkole imienia profesora Zbigniewa Religi oraz sztandaru
2023 Stanowisko Dyrektora obejmuje mgr Barbara Drygas

 

 

 

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie oferuje bezpłatne kierunki kształcenia o profilu medycznym i społecznym. Nasza Szkoła to wyspecjalizowana kadra, w pełni wyposażone pracownie, oferta nauczania dostosowana do twoich potrzeb, szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu i wyróżnienia się na rynku pracy.

Chcesz zdobyć zawód o którym marzysz i znaleźć satysfakcjonującą pracę? Myślisz o podniesieniu swoich kwalifikacji? Sprawdź naszą ofertę.

Nauka odbywa się w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. W naszych doskonale wyposażonych pracowniach zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy! Praktyki zawodowe odbywają się bezpośrednio u pracodawców. Dzięki zrealizowanym w naszej Szkole projektom, uczniowie mogą korzystać z atrakcyjnych płatnych staży. Wyselekcjonowane do zapotrzebowania rynku medycznego kierunki kształcenia oraz innowacyjne programy nauki sprawiają że nasza Szkoła wyróżnia się na rynku edukacyjnym, dając szanse słuchaczom na podniesienie kompetencji i znalezienie wymarzonego zawodu.

Aby kształcić się w naszej Szkole nie musisz posiadać matury. Od osób gotowych na podjęcie kształcenia w naszej placówce, wymagamy jedynie ukończenia szkoły średniej. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu możesz zdawać egzamin bezpośrednio w pracowniach, w których pobierałeś naukę. Dostosowanie kierunków nauczania w naszej Szkole do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wygodna dla słuchaczy forma zajęć, pozwala zaoferować nowoczesne i odpowiadające sytuacji programy edukacyjne.

Możemy się pochwalić bardzo dużym wskaźnikiem zdawalności egzaminów zawodowych, który na niektórych kierunkach sięga nawet 100%. Zapraszamy na zajęcia! - nauka u nas to szansa na polepszenie swojego statusu na rynku pracy.

YouTube
Instagram
Skip to content