Biblioteka Szkolna przy obecnej Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi ma wieloletnią tradycję. Istnieje od roku 1950 od momentu powołania w Olsztynie pierwszej Szkoły pielęgniarskiej. Obecnie w zbiorach biblioteki znajduje się około 14 tysięcy woluminów.

Najszerzej reprezentowane są takie dziedziny jak:

 • Medycyna wraz z pielęgniarstwem i profilaktyka zdrowotną
 • Psychologia
 • Psychologia rozwojowa
 • Nauki społeczne
 • Nauki pedagogiczne
 • Pedagogika specjalna
 • Terapia zajęciowa

Księgozbiór systematycznie jest wzbogacany nowościami wydawniczymi.  W zbiorach biblioteki można również znaleźć publikacje takie jak:

 • Językoznawstwo
 • Nauka o literaturze
 • Historia
 • Nauki przyrodnicze
 • Zbiór literatury dotyczącej regionu Warmii i Mazur
 • Literatura piękna (polska i zagraniczna)

Zasoby biblioteki to także zbiory specjalne na których zarejestrowane są programy edukacyjne z zakresu nauk społecznych, pedagogiki, ekologii i medycyny (m.in. anatomia i fizjologia człowieka, higiena, ratownictwo, fizjoterapia, pielęgniarstwo, profilaktyka uzależnień i chorób, ginekologia i położnictwo).

Warsztat informacyjny biblioteki stanowią:

 • Księgozbiory podręczne
 • Katalogi alfabetyczne
 • Katalogi rzeczowe
 • Zbiór specjalnych czasopism i serii wydawniczych
 • Kartoteka zagadnieniowa
 • Kartoteka tekstowa

Biblioteka prenumeruje około 15 tytułów czasopism;

 • Medycznych
 • Pielęgniarskich
 • Pedagogicznych
 • Społecznych

Biblioteka Szkoły jest w pełni skomputeryzowana. W bibliotece tworzone są komputerowe bazy katalogowe. Bazy elektroniczne dostępne  są w katalogu on-line dostępnym na stronie www.medyk.olsztyn.pl .

Poprzez Internet dostępne są katalogi komputerowe innych bibliotek olsztyńskich i krajowych. W bibliotece funkcjonuje czytelnia internetowa z dziesięcioma stanowiskami. Książki wypożyczać do domu mogą słuchacze Szkoły, pracownicy Szkoły oraz osoby związane zawodowo ze Szkołą. Czytelnia internetowa dostępna jest dla słuchaczy i pracowników Szkoły natomiast z czytelni ogólnej korzystać mogą wszyscy zainteresowani.

 

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie oferuje bezpłatne kierunki kształcenia o profilu medycznym i społecznym. Nasza Szkoła to wyspecjalizowana kadra, w pełni wyposażone pracownie, oferta nauczania dostosowana do twoich potrzeb, szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu i wyróżnienia się na rynku pracy.

Chcesz zdobyć zawód o którym marzysz i znaleźć satysfakcjonującą pracę? Myślisz o podniesieniu swoich kwalifikacji? Sprawdź naszą ofertę.

Nauka odbywa się w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. W naszych doskonale wyposażonych pracowniach zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy! Praktyki zawodowe odbywają się bezpośrednio u pracodawców. Dzięki zrealizowanym w naszej Szkole projektom, uczniowie mogą korzystać z atrakcyjnych płatnych staży. Wyselekcjonowane do zapotrzebowania rynku medycznego kierunki kształcenia oraz innowacyjne programy nauki sprawiają że nasza Szkoła wyróżnia się na rynku edukacyjnym, dając szanse słuchaczom na podniesienie kompetencji i znalezienie wymarzonego zawodu.

Aby kształcić się w naszej Szkole nie musisz posiadać matury. Od osób gotowych na podjęcie kształcenia w naszej placówce, wymagamy jedynie ukończenia szkoły średniej. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu możesz zdawać egzamin bezpośrednio w pracowniach, w których pobierałeś naukę. Dostosowanie kierunków nauczania w naszej Szkole do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wygodna dla słuchaczy forma zajęć, pozwala zaoferować nowoczesne i odpowiadające sytuacji programy edukacyjne.

Możemy się pochwalić bardzo dużym wskaźnikiem zdawalności egzaminów zawodowych, który na niektórych kierunkach sięga nawet 100%. Zapraszamy na zajęcia! - nauka u nas to szansa na polepszenie swojego statusu na rynku pracy.

YouTube
Instagram
Skip to content