Dyrektor Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

Barbara Drygas


Wicedyrektorzy

Anna Stachura
Katarzyna Święcka


Kierownik Szkolenia Praktycznego

Monika Grono


Kierownik Internatu

Paweł Szymański

internat@medyk.olsztyn.pl

YouTube
Instagram
Skip to content