Dyrektor Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

Jolanta Kłoczewska


Wicedyrektor do spraw Nadzoru Pedagogicznego

Barbara Drygas

Wicedyrektor do spraw Dydaktyczno – Wychowawczych

Anna Stachura


Kierownik Szkolenia Praktycznego

Katarzyna Święcka


Kierownik Internatu

Dymitr Plisak

YouTube
Instagram
Skip to content