W ramach II edycji projektu “Medyk początkiem twojej kariery zawodowej” wszyscy uczestnicy (25 uczniów i uczennic) projektu odbyli już Szkolenia z kompetencji miękkich –

Kształtowanie pracowniczych kompetencji miękkich

Umiejętności przejrzystego komunikowania się

Warsztaty z technik radzenia sobie ze stresem

Praktyczne sposoby radzenia sobie z emocjami

 

Dla kierunku Technik usług kosmetycznych (8 uczennic)

Odbyło się szkolenie Makijaż permanentny   29.11..19 – 1.12.19r. Natomiast  wdniu 11.01.2020r. rozpoczęły się szkolenia z zakresu usług welness i spa.

 

Uczennice kierunku Protetyk słuchu i Higienistka stomatologiczna (8 uczennic)  rozpoczęli w dniu 30.11.19r. szkolenia Nowoczesne technologie w praktyce medyczne.

W trakcie wszystkich szkoleń uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie w postaci obiadu oraz bufetu kawowego.