28 lutego 2021 roku zakończyliśmy realizację projektu unijnego MEDYK POCZĄTKIEM TWOJEJ KARIERY ZAWODOWEJ. Wzięło w nim udział ponad 50 słuchaczy Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie kierunków technik usług kosmetycznych, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, protetyk słuchu, higienistka stomatologiczna, a także 14 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu zrealizowano szereg szkoleń zawodowych, specjalistycznych, obejmujących wąskie dziedziny wiedzy związanej z zawodem kosmetyczki, masażysty, terapeuty zajęciowego, protetyka słuchu oraz higienistki stomatologicznej.

Zakończeniem udziału w projekcie przez słuchaczy były miesięczne staże u pracodawcy w renomowanych placówkach służby zdrowia oraz hotelach świadczących usługi welness i spa.

Projekt obejmował też doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. Zakupiono profesjonalny sprzęt, narzędzia, materiały dydaktyczne na pracownie: kosmetyki, masażu, higieny stomatologicznej, protetyka słuchu oraz terapeutycznej.


 

Szkolenie Zabiegi periodontologiczne 4-5.07.2020r

Nadrabiamy czas spędzony na pracy zdalnej, bez możliwości spotkań i zajęć praktycznych.

Od 27 czerwca rozpoczęliśmy szkolenia:

 1. Kurs animatorów zabaw dla dzieci – kontynuacja zajęć dla uczniów kierunku technik usług kosmetycznych i technik masażysta
 2. Makijaż kreacyjny – szkolenie dla uczennic kierunku technik usług kosmetycznych
 3. Szkolenie z zakresu usług welness i spa – Moda stylizacja trendy – kontynuacja zajęć dla uczennic kierunku technik usług kosmetycznych
 4. Nowoczesne technologie w praktyce medycznej – kontynuacja zajęć dla uczniów kierunku higienistka stomatologiczna i protetyk słuchu
 5. Masaż w usługach relaksacyjnych – kontynuacja zajęć dla uczniów kierunku technik masażysta
 6. Zabiegi periodontologiczne – szkolenie dla uczennic kierunku higienistka stomatologiczna
 7. Szkolenie bhp dla stażystów – zajęcia zdalne na platformie edukacyjnej dla wszystkich uczestników projektu

W lipcu uczestnicy projektu rozpoczynają 150-cio godzinne staże u pracodawców:

 1. Higienistki stomatologiczne od 6 lipca 2020r. w Wojewódzkiej Stomatologicznej Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie
 2. Uczennica kierunku protetyk słuchu odbywa staż między innymi w firmie Magnuson Aparatura Medyczna w Olsztynie
 3. Od 9 lipca uczniowie kierunku technik usług kosmetycznych i technik masażysta rozpoczynają staże w hotelach:
 4. Hotel Mikołajki w Jorze Wielkiej

 

 

 

 

 

W ramach II edycji projektu „Medyk początkiem twojej kariery zawodowej” wszyscy uczestnicy (25 uczniów i uczennic) projektu odbyli już Szkolenia z kompetencji miękkich –

Kształtowanie pracowniczych kompetencji miękkich

Umiejętności przejrzystego komunikowania się

Warsztaty z technik radzenia sobie ze stresem

Praktyczne sposoby radzenia sobie z emocjami

 

Dla kierunku Technik usług kosmetycznych (8 uczennic)

Odbyło się szkolenie Makijaż permanentny   29.11..19 – 1.12.19r. Natomiast  wdniu 11.01.2020r. rozpoczęły się szkolenia z zakresu usług welness i spa.

 

Uczennice kierunku Protetyk słuchu i Higienistka stomatologiczna (8 uczennic)  rozpoczęli w dniu 30.11.19r. szkolenia Nowoczesne technologie w praktyce medyczne.

W trakcie wszystkich szkoleń uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie w postaci obiadu oraz bufetu kawowego.

YouTube
Instagram
Skip to content