Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

semestr wiosenny od 5-ego lutego

Składanie dokumentów do 11.01.24r.

 

Kierunek Czas trwania nauki  System kształcenia
Podolog 2 lata – dzienny *

 

*system dzienny – nauka odbywa się od poniedziałku do piątku (28 godzin tygodniowo)

Nauka w szkole jest bezpłatna     

UPRAWNIENIA UZYSKANE PRZEZ ABSOLWENTA SZKOŁY:

–  Świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

– Dyplom  zawodowy wraz z suplementami (w języku polskim i angielskim)

Zgodny z EUROPASS potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

– Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej

 

UPRAWNIENIA UZYSKANE PO ZAKOŃCZONYM KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM

– Zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

– Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej

YouTube
Instagram
Skip to content