Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 semestr jesienny od 1-ego września

Składanie dokumentów: 22.05.23r. – 17.08.23r.

 

 

Kierunek

Czas trwania nauki  

System kształcenia

Technik masażysta 2 lata – dzienny *
Technik usług kosmetycznych 2 lata – dzienny *

– zaoczny **

Technik farmaceutyczny 2,5 roku – dzienny *
Asystentka stomatologiczna 1 rok – dzienny *
Higienistka stomatologiczna 2 lata – stacjonarny

 

od poniedziałku do czwartku  – godziny popołudniowe  (19 godz. tygodniowo)

Terapeuta zajęciowy 2 lata – stacjonarny

czwartek, piątek – godziny popołudniowe

sobota – od rana (19 godz. tygodniowo)

Opiekun medyczny 1,5 roku – stacjonarny

czwartek, piątek – godziny popołudniowe

sobota – od rana (19 godz. tygodniowo)

Technik sterylizacji medycznej 1 rok – zaoczny **
Protetyk słuchu 2 lata – zaoczny **
Florysta 1 rok – kwalifikacyjny kurs zawodowy zaoczny *** NIEWYMAGANE wykształcenie średnie
Opiekunka dziecięca 2 lata – kwalifikacyjny kurs zawodowy zaoczny ***  NIEWYMAGANE wykształcenie średnie
Podolog 2 lata – dzienny* / zajęcia zaczynają się w LUTYM 2024

*system dzienny – nauka odbywa się od poniedziałku do piątku (28 godzin tygodniowo)

**system zaoczny – nauka odbywa się w piątki od 14.00 – 20.00 i sobota 8.00 – 19.00

***KKZ – piątek. 14:00-20:00 sobota. 8:00-19:00 – zajęcia rozpoczną się po 15 września

 

Nauka w szkole jest bezpłatna     

UPRAWNIENIA UZYSKANE PRZEZ ABSOLWENTA SZKOŁY:

–  Świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

– Dyplom  zawodowy wraz z suplementami (w języku polskim i angielskim)

Zgodny z EUROPASS potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

– Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej

 

UPRAWNIENIA UZYSKANE PO ZAKOŃCZONYM KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM

– Zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

– Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej

YouTube
Instagram
Skip to content