Jest to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie

Uczestnikiem kursu może być każdy. Jedynym wymogiem jest ukończenie 18 roku życia. Nie jest wymagane średnie wykształcenie.

 

Dostępne kierunki w systemie KKZ

  • Opiekunka dziecięca
  • Florysta
YouTube
Instagram
Skip to content