Krok pierwszy złóż Wniosek on-line – kliknij i wyślij

(odeślemy e-mailem potwierdzenie złożenia wniosku)

Krok drugi Dostarcz osobiście do sekretariatu Szkoły:

– świadectwo ukończenia szkoły średniej –oryginał,
– jedna fotografia podpisana na odwrocie (imię i nazwisko)

Krok trzeci Odbierz z sekretariatu Szkoły skierowanie na badanie lekarskie  o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie szkoły (w godz.8.00 – 14.30)
Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest osobiste złożenie wymaganych dokumentów

YouTube
Instagram
Skip to content