W Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Medyk przyjazny pracodawcy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W dniach od 1 do 3 marca 2017 roku szesnastu uczestników projektu, uczniów i uczennic  kierunku Technik masażysta i Technik usług kosmetycznych zostało zdiagnozowanych pod kątem zapotrzebowania na  kompetencje miękkie i zawodowe.
Pierwsze szkolenie z kompetencji miękkich skierowane do  wszystkich uczniów i uczennic odbyło się w dniach  3 i 5 marca 2017r. Szkolenie dotyczyło realizacji modułu I – Kształtowanie pracowniczych kompetencji miękkich obejmowało między innymi doskonalenie mocnych stron przyszłego pracownika, rozbudzanie jego ciekawości i przedsiębiorczości. Uczestnicy i uczestniczki szkolenia  mieli zapewniony przez  organizatorów bufet kawowy oraz obiad. Wsparciem w ramach realizacji projektu  objęci są również nauczyciele szkoły, którzy w dniach 6 i 7 marca 2017r. uczestniczyli w szkoleniu z kompetencji miękkich. Rozpoczęła się również realizacja cyklu szkoleń dla nauczycieli z umiejętności zawodowych, trzy nauczycielki w dniach 4 – 5 marca 2017r. brały udział w pierwszej części szkolenia pt.   Kurs Instruktorski Masażu Shantala

 

 

YouTube
Instagram
Skip to content