Województwo Warmińsko-Mazurskie/Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizuje przedsięwzięcie pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie,
w tym uczenia się dorosłych”.

Dofinansowanie z UE: 21 499 969,28 PLN

Opis projektu:

01.01.2024 roku Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie rozpoczęła realizację projektu w ramach naboru pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Ostatecznym odbiorcą wsparcia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przy udziale dwóch jednostek realizujących zadania – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie i Szkoły Policealnej im. prof. Z. Religi w Olsztynie.

Głównym celem projektu w zakresie zadania realizowanego przez Szkołę Policealną w Olsztynie jest rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego oraz upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie w woj. warmińsko-mazurskim poprzez kształtowanie oferty i lepsze dostosowanie regionalnego rynku edukacyjno-szkoleniowego do potrzeb pracodawców i pracowników.

Działania prowadzone przez Szkołę Policealną im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie będą polegały na wypracowaniu dwóch modeli:

MODEL 1: WSPARCIE OPIEKUNA NIEFORMALNEGO W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ – OPRACOWANIE ZESTAWU POŻĄDANYCH KOMPETENCJI OPIEKUNA

MODEL 2: WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO – GOSPODARCZYM W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI DEFICYTOWYCH UMIEJĘTNOŚCI W REGIONALNEJ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI ZDROWE ŻYCIE

#KorzyściDlaCiebie
#NextGenerationEU
#FunduszeUE

Wartość projektu: 21 499 969,28 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 21 499 969,28 PLN

Warsztaty Kadry Zarządzającej
Konsultacje społeczne 15.04.2024

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie oferuje bezpłatne kierunki kształcenia o profilu medycznym i społecznym. Nasza Szkoła to wyspecjalizowana kadra, w pełni wyposażone pracownie, oferta nauczania dostosowana do twoich potrzeb, szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu i wyróżnienia się na rynku pracy.

Chcesz zdobyć zawód o którym marzysz i znaleźć satysfakcjonującą pracę? Myślisz o podniesieniu swoich kwalifikacji? Sprawdź naszą ofertę.

Nauka odbywa się w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. W naszych doskonale wyposażonych pracowniach zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy! Praktyki zawodowe odbywają się bezpośrednio u pracodawców. Dzięki zrealizowanym w naszej Szkole projektom, uczniowie mogą korzystać z atrakcyjnych płatnych staży. Wyselekcjonowane do zapotrzebowania rynku medycznego kierunki kształcenia oraz innowacyjne programy nauki sprawiają że nasza Szkoła wyróżnia się na rynku edukacyjnym, dając szanse słuchaczom na podniesienie kompetencji i znalezienie wymarzonego zawodu.

Aby kształcić się w naszej Szkole nie musisz posiadać matury. Od osób gotowych na podjęcie kształcenia w naszej placówce, wymagamy jedynie ukończenia szkoły średniej. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu możesz zdawać egzamin bezpośrednio w pracowniach, w których pobierałeś naukę. Dostosowanie kierunków nauczania w naszej Szkole do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wygodna dla słuchaczy forma zajęć, pozwala zaoferować nowoczesne i odpowiadające sytuacji programy edukacyjne.

Możemy się pochwalić bardzo dużym wskaźnikiem zdawalności egzaminów zawodowych, który na niektórych kierunkach sięga nawet 100%. Zapraszamy na zajęcia! - nauka u nas to szansa na polepszenie swojego statusu na rynku pracy.

YouTube
Instagram
Skip to content