w roku szkolnym 2022/2023

 1. Warunkiem ubiegania się o miejsce noclegowe w Internacie jest zapoznanie się z Regulaminem Internatu, jego akceptacja oraz złożenie podania On-line do 29 sierpnia 2022 r.
 2. Złożenie podania o miejsce noclegowe w Internacie i jego pozytywne rozpatrzenie jest równoznaczne z zobowiązaniem się do ponoszenia opłat za miejsce noclegowe oraz kosztów związanych z zamieszkaniem w Internacie i korzystania z jego wyposażenia.
 3. O przyjęcie do Internatu mogą ubiegać się wyłącznie osoby będące słuchaczami Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie.
 4. Kryteria przyznawania miejsc w Internacie:
 • pierwszeństwo przyjęcia maja wychowankowie mieszkający w Internacie w roku poprzednim (Komisja może nie przyznać miejsca w Internacie wychowankowi nieprzestrzegającemu Regulaminu Internatu).
 • o przyjęciu pozostałych osób decydować będzie odległość od miejsca zamieszkania, stan zdrowia, sytuacja materialna.
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności maja pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w pokoju dwuosobowym.
 1. O przyjęciu do Internatu będziemy informować drogą mailową w dniu 30 sierpnia 2022 r. od godziny 12:00.
 2. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej maja prawo do złożenia odwołania wraz z uzasadnieniem.
 3. Warunkiem zamieszkania w Internacie jest wcześniejsze uiszczenie:
 • miesięcznej opłaty za miejsce noclegowe
 • kaucji (zwrotnej) za korzystanie z mienia Internatu

Cennik

Opłaty za pobyt
Pojedynczy nocleg 30 zł
Pojedynczy nocleg w pokoju gościnnym 50 zł
Pojedynczy nocleg osoby spokrewnionej lub bliskiej mieszkańca Internatu 25 zł
Miesięczna opłata za miejsce noclegowe 250,00 zł
Kaucja zwrotna za miejsce noclegowe 250,00 zł
Wyżywienie
Uczniowie Nauczyciele Pracownicy administracji i obsługi oraz pozostałe osoby
Całodzienne wyżywienie 25,80 zł 32,25 zł 34,83 zł
Śniadanie 7,20 zł 9,00 zł 9,72 zł
Obiad 11,40 zł 14,25 zł 15,39 zł
Kolacja 7,20 zł 9,00 zł 9,72 zł
YouTube
Instagram
Skip to content