1. Warunkiem ubiegania się o miejsce noclegowe w Internacie jest zapoznanie się z Regulaminem Internatu, jego akceptacja oraz złożenie podania On-line do 29 sierpnia 2024r.
 2. Złożenie podania o miejsce noclegowe w Internacie i jego pozytywne rozpatrzenie jest równoznaczne z zobowiązaniem się do ponoszenia opłat za miejsce noclegowe oraz kosztów związanych z zamieszkaniem w Internacie i korzystania z jego wyposażenia.
 3. O przyjęcie do Internatu mogą ubiegać się wyłącznie osoby będące słuchaczami Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie.
 4. Kryteria przyznawania miejsc w Internacie:
 • pierwszeństwo przyjęcia maja wychowankowie mieszkający w Internacie w roku poprzednim (Komisja może nie przyznać miejsca w Internacie wychowankowi nieprzestrzegającemu Regulaminu Internatu).
 • o przyjęciu pozostałych osób decydować będzie odległość od miejsca zamieszkania, stan zdrowia, sytuacja materialna.
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności maja pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w pokoju dwuosobowym.
 1. O przyjęciu do Internatu będziemy informować drogą mailową bądź telefonicznie w dniu 30 sierpnia 2024r.
 2. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej maja prawo do złożenia odwołania wraz z uzasadnieniem.
 3. Warunkiem zamieszkania w Internacie jest wcześniejsze uiszczenie:
 • miesięcznej opłaty za miejsce noclegowe
 • kaucji (zwrotnej) za korzystanie z mienia Internatu

Cennik

 

Opłaty za pobyt
Pojedynczy nocleg 30 zł
Pojedynczy nocleg w pokoju gościnnym 50 zł
Pojedynczy nocleg osoby spokrewnionej lub bliskiej mieszkańca Internatu 25 zł
Miesięczna opłata za miejsce noclegowe 250,00 zł
Kaucja zwrotna za miejsce noclegowe 250,00 zł
Wyżywienie
Uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi  pozostałe osoby
Całodzienne wyżywienie 25,80 zł 34,83 zł
Śniadanie 7,20 zł 9,72 zł
Obiad 11,40 zł 15,39 zł
Kolacja 7,20 zł 9,72 zł

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie oferuje bezpłatne kierunki kształcenia o profilu medycznym i społecznym. Nasza Szkoła to wyspecjalizowana kadra, w pełni wyposażone pracownie, oferta nauczania dostosowana do twoich potrzeb, szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu i wyróżnienia się na rynku pracy.

Chcesz zdobyć zawód o którym marzysz i znaleźć satysfakcjonującą pracę? Myślisz o podniesieniu swoich kwalifikacji? Sprawdź naszą ofertę.

Nauka odbywa się w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. W naszych doskonale wyposażonych pracowniach zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy! Praktyki zawodowe odbywają się bezpośrednio u pracodawców. Dzięki zrealizowanym w naszej Szkole projektom, uczniowie mogą korzystać z atrakcyjnych płatnych staży. Wyselekcjonowane do zapotrzebowania rynku medycznego kierunki kształcenia oraz innowacyjne programy nauki sprawiają że nasza Szkoła wyróżnia się na rynku edukacyjnym, dając szanse słuchaczom na podniesienie kompetencji i znalezienie wymarzonego zawodu.

Aby kształcić się w naszej Szkole nie musisz posiadać matury. Od osób gotowych na podjęcie kształcenia w naszej placówce, wymagamy jedynie ukończenia szkoły średniej. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu możesz zdawać egzamin bezpośrednio w pracowniach, w których pobierałeś naukę. Dostosowanie kierunków nauczania w naszej Szkole do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wygodna dla słuchaczy forma zajęć, pozwala zaoferować nowoczesne i odpowiadające sytuacji programy edukacyjne.

Możemy się pochwalić bardzo dużym wskaźnikiem zdawalności egzaminów zawodowych, który na niektórych kierunkach sięga nawet 100%. Zapraszamy na zajęcia! - nauka u nas to szansa na polepszenie swojego statusu na rynku pracy.

YouTube
Instagram
Skip to content