Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Policealnej w Olsztynie – Medyk zostało założone 25 października 2006r. z inicjatywy Dyrektora Szkoły – Pani Jolanty Kłoczewskiej oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Szkoły Policealnej w Olsztynie.

 

Celem Stowarzyszenia jest pomoc promocyjna, finansowa, rzeczowa, organizacyjna Szkole Policealnej, rozwój i utrzymanie wysokiego poziomu dydaktyczno-wychowawczego oraz funkcjonowanie Szkoły w środowisku społeczności lokalnej.

 

Adres do kontaktu:

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

Mariańska 3A

10-052 Olsztyn

tel. 089 527 44 62

sekretariat@medyk.olsztyn.pl

Statut Stowarzyszenia

YouTube
Instagram
Skip to content