Ogłoszenia_Stowarzyszenie Walne

( 25.04.2018)

Stowarzyszenie przyjaciół szkoły Policealnej w Olsztynie

Stowarzyszenie przyjaciół Szkół Policealnej –Medyk zostało założone 25 października 2006 r. z inicjatywy dyrektor Jolanty Kłoczewskiej oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Szkoły Policealnej w Olsztynie.

Celem stowarzyszenia jest pomoc promocyjna, finansowa, rzeczowa, organizacyjna Szkole Policealnej. Rozwój i utrzymanie wysokiego poziomu dydaktyczno- wychowawczego oraz funkcjonowanie Szkoły  w środowisku społeczności lokalnej

W okresie istnienia stowarzyszenia członkowie wspierali takie inicjatywy jak:

 • Konferencje Terapii zajęciowej
 • Pokazy stołów wigilijnych
 • Nasadzenia iglaków, krzewów, drzew na posesji szkoły
 • Szkolenia z pierwszej pomocy dla instytucji samorządowych
 • Uroczystości obchodzone przez szkołę np. 60 lecie istnienia szkoły
 • Okazjonalne loterie fantowe
 • Targi edukacyjne
 • Koncert charytatywny „Podaruj serce innym”

Adres kontaktowy

Szkoła Policealna im prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

Ul. Mariańska 3a

10-052 Olsztyn
Tel. 89 527 44 62

sekretariat@medyk.olsztyn.pl

 

Kierunki działania Stowarzyszenia na rok 2016

 Marzec

 • – VII rocznica śmierci patrona szkoły, uczestnictwo w przygotowaniach i uroczystości
 • – wyjazd delegacji na Powązki
 • – Hospicjum Jana Pawła II- akcja masaż dla potrzebujących
 • – prace porządkowe na posesji szkoły w ramach wiosennych porządków
 • – świąteczne akcje społeczne członków Stowarzyszenia w celu pozyskania środków na cele statutowe

Kwiecień

 • – Turniej dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • – promocja szkoły na terenie miasta i województwa

Maj

 • – Majówka Europejska
 • – II Turniej Kosmetyczny „ Piękno w krainie jezior”

Październik

 • – pasowanie na ucznia
 • – Dzień Edukacji Narodowej
 • – Pola Nadziei
 • – Odwiedziny u niepełnosprawnych emerytów

Listopad

 • – wizyta na Powązkach- grób patrona szkoły
 • – wyjazd do Zabrza na zaproszenie fundacji
 • – II Konferencja masażu „ Masaż między zawodem a pasją”

Grudzień

 • -świąteczne akcje społeczne członków Stowarzyszenia w celu pozyskania środków na cele statutowe

Statut stowarzyszenia