Dostawa sprzętu do sterylizacji medycznej w ramach doposażenia bazy dydaktycznej Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

Termin składania ofert
2021-07-16 10:00:00
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-05
Data ostatniej zmiany
2021-07-12

Powstaje w kontekście projektu
RPWM.02.04.01-28-0090/20 – Przyszłość zawodowa z Medykiem

Zawiadomienie o wyborze oferty – 21.07.2021 r

Olsztyn 05.07.2021Dostawa sprzętu farmaceutycznego w ramach doposażenia bazy dydaktycznej Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

Termin składania ofert
2021-07-13 10:00:00
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-05

Powstaje w kontekście projektu
RPWM.02.04.01-28-0090/20 – Przyszłość zawodowa z Medykiem

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Olsztyn 05.07.2021Dostawa modeli anatomicznych i fantomów w ramach doposażenia bazy dydaktycznej Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

Termin składania ofert
2021-07-07 10:00:00
Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-28

Powstaje w kontekście projektu
RPWM.02.04.01-28-0090/20 – Przyszłość zawodowa z Medykiem

Zawiadomienie o wyborze ofertyOlsztyn 29.06.2021