Olsztyn 2020-08-10

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki

 1. Zapytanie ofertowe-08.2020
 2. Zał_1_warzywa_owoce_ziem_oferta_2020 (3)
 3. Zał_2_wzor umowy_dostawa żywności_
 4. Zał_3_Oświadczenie RODO
 5. ogloszenie

Olsztyn 2019-12-10

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu Szkoły Policealnej im prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

Zapytanie ofertowe

 1. Pismo-przewodnie zapytanie ofertowe
 2. Zał_10_Oświadczenie RODO
 3. Załącznik do zapytania ofertowego_umowa
 4. Załącznik nr 1_Mięso i wędliny
 5. Załącznik nr 2_Drób i podroby
 6. Załącznik nr 3_Ryby
 7. Załącznik nr 4_Mleko i produkty mleczne
 8. Załącznik nr 5_Pieczywo i wyroby cukiernicze
 9. Załącznik nr 6_Artykuły spożywcze różne
 10. Załącznik nr 7_Jaja
 11. Załącznik nr 8_Warzywa, owoce i ziemniaki
 12. Zapytanie ofertowe_Pismo
 13. ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

627333-N-2019 z dnia 2019-11-25 r.

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie: Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia
oraz utrzymywanie w czystości posesji Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 1. 627333-N-2019_Ogloszenie_SP
 2. OCHRONA_SIWZ_ZP.3.2019
 3. OCHRONA_Zał.1-6_SIWZ_ZP.3.2019
 4. Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ -ZP.3.2019 Pismo z dnia 29.11.2019
 5. Informacja z otwarcia ofert ZP.3.2019_Ochrona
 6. Zawiadom.o wyborze oferty najkorzystniejszej_ochrona_ZP.3.2019

Olsztyn 26.08.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Zał.1-Zapyt. ofertowe-asortyment
 3. Zał.2-Zapyt.ofertowe-umowa
 4. Zał_3_Oświadczenie RODO_26.08.2019-
 5. wybor_oferty

 

 

Ogłoszenie nr 528486-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie: Dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Medyk początkiem twojej kariery zawodowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 1. 01.Ogłoszenie o zamówieniu_ZP.2.2019_BZP
 2. 02.SIWZ_III_ZP.2.2019_22.03.2019
 3. 03.Załączniki _do_SIWZ_III_ZP.2.2019_22.03.2019
 4. (1)Odpowiedź_do_treści_SIWZ_odp.1-3_ZP.2.2019_do wszystkich
 5. 01a.Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniu o zamówieniu_ZP.2.2019_BZP_zm.1
 6. Zał.1nr 1 do odp.1_22.03.2019
 7. (2)Modyfikacja_treści_SIWZ_ZP.2.2019_do wszystkich
 8. Informacja z otwarcia ofert_ZP.2.2019
 9. Ogłoszenie o wyborze_ZP.2.2019
 10. Ogłoszenie o ponownym wyborze_ZP.2.2019_wg rozdzielnika

 


Ogłoszenie nr 499756-N-2019 z dnia 2019-01-21 r.

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie: Dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Medyk początkiem twojej kariery zawodowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 1. 01.Ogłoszenie o zamówieniu_ZP.1.2019_BZP_21.01.2019
 2. 02.SIWZ_II_ZP.1.2019_21.01.2019
 3. 03.Zał.1-3_do_SIWZ_II_ZP.1.2019_21.01.2019
 4. (1)Odpowiedź_do_treści_SIWZ_odp.1-14_ZP.1.2018_29.01.2019_do_wszystkich
 5. 01a.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_ZP.1.2019_BZP_29.01.2019 zm.1
 6. Załącznik nr 5_ZP.1.2019
 7. Informacja z otwarcia ofert_ZP.1.2019
 8. Ogłoszenie o wyborze i odrzuceniu_ZP.1.2019

Olsztyn 14.02.2019