Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz utrzymania w czystości posesji Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie przy ul. Mariańskiej 3 i 3A – rok 2022

Dokumenty zamówienia sporządzone przez zamawiającego oraz dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia i opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia, znajdują się pod następującym adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/988e15d9-3183-41f1-bbb0-0e0fb4660c55


 

YouTube
Instagram
Skip to content