nagrodyPodziękowania Dyrekcji Szkoły Policealnej im prof Zbigniewa Religi w Olsztynie Jolanty Kłoczewskiej dla pani Dyrektor Anitę Samoraj oraz p. Dyrektor Małgorzata Świech-Twarowska za pomoc organizacji Turnieju Ratownictwa Medycznego.

W imieniu całej społeczności Szkoły Policealnej im prof Zbigniewa Religi w Olsztynie dziękujemy za dotychczasową współpracę i liczymy że ta współpraca będzie trwać nadal.

YouTube
Instagram
Skip to content