Nasza Szkoła jako pierwsza szkoła policealna w Polsce została w 2018 r. zakwalifikowana do programu certyfikacji szkół: „Szkoła Pozytywnego Myślenia”.

Za nami rok, w którym począwszy od stycznia do grudnia 2018 r., realizowane były przez uczniów i nauczycieli comiesięczne zadania związane z profilaktyką zdrowia psychicznego, które były dokumentowane w postaci raportów z podjętych działań ilustrowanych zdjęciami prac uczniów i nauczycieli przesyłanych do Instytutu Edukacji Pozytywnej w Warszawie, który jest koordynatorem projektu „Myślę pozytywnie”. Każde zadanie było realizowane przez minimum trzy klasy. Często jednak zaangażowana była w nie młodzież i nauczyciele z całej szkoły.

 

Program obejmował cztery kwartalne bloki tematyczne:

Etap I. Poznajemy siebie

Motto etapu: “Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą.” Jan Paweł II

Na tym etapie uczniowie tworzyli prace literackie pod hasłem: „Myślę pozytywnie – opowieści ze szkolnej ławki”. Najciekawsze z nich włączono do e-booka udostępnionego na stronie Fundacji I.E.P.

W jego ramach Szkoła wzięła także udział w ogólnopolskich badaniach na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży szkolnej.

W marcu w wybranych klasach na zajęciach prowadzone były przez nauczycieli zajęcia dotyczące emocji i ich regulacji oraz mocnych stron uczniów.

Etap II. Dbanie o siebie

Motto etapu: “Zbyt wielu ludzi przecenia to, kim nie jest i nie docenia tego, kim jest.” MALCOLM S. FORBES

W kwietniu zespoły klasowe tworzyły gry pod hasłem „Dbam o siebie – dbam o innych”. Powstało ponad 10 gier, które zostały uznane za „bardzo ciekawe i różnorodne”.

W maju przeprowadzone zostało spotkanie z Panią Iwoną Konopką – koordynatorką Fundacji Dr Clown, która zaprezentowała społeczności szkolnej idee terapii śmiechem w szpitalach i domach pomocy społecznej oraz przybliżyła w klasach Terapeuty zajęciowego techniki terapii śmiechem oraz opowiedziała o tym, jakie znaczenie w jej życiu i pracy ma troska o własne zdrowie psychiczne.

W czerwcu tworzone były w wybranych klasach instrukcje – „Jak bezpiecznie spędzić wakacje”. Powstało 5 instrukcji. Najlepsze z nich zostały zamieszczone na stronie internetowej programu.

 

Etap III. Wdzięczność

Motto etapu: “Bądź wdzięczny za trudne chwile. One pozwalają ci się rozwijać. Bądź wdzięczny za swoje ograniczenia, ponieważ one dają ci szansę na poprawę. Bądź wdzięczny za każde nowe wyzwanie, ponieważ ono buduje twoją siłę i charakter. Bądź wdzięczny za swoje błędy. Przekazują Ci cenne lekcje.” Troy Amdahl

We wrześniu w Internacie Szkoły zostało zorganizowane ognisko, w którym udział wzięli mieszkańcy i pracownicy Internatu oraz zorganizowane zostały inne spotkania uczniów i opiekunów wybranych kierunków w celu integracji klas i wzajemnego poznania się społeczności szkolnej.

W październiku i listopadzie uczniowie i nauczyciele wykonywali indywidualnie lub zespołowo prace plastyczne pt.: „Mojemu nauczycielowi jestem wdzięczny/ wdzięczna za…”, “Moim uczniom jestem wdzięczny/ wdzięczna za…”. Na korytarzu Szkoły wyrosły „drzewa wdzięczności”, na których, dzięki Wam, rodziły się życzliwe słowa wdzięczności.

 

Etap IV. Relacje i dbanie o innych

Motto etapu: „Człowiek jest sumą swoich uczynków, a nie przekonań.” Josif Brodski

W ramach tego etapu w listopadzie zorganizowana została w Szkole przez uczniów i nauczycieli zabawa andrzejkowa dla mieszkańców domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej z powiatu olsztyńskiego. O rozmachu tej imprezy świadczy jej popularność wśród podopiecznych ww. instytucji i zainteresowanie wielu sponsorów.

W grudniu na terenie Szkoły została zorganizowana przez Panie z biblioteki akcja zbiórki zabawek dla dzieci z „Arki” wpisująca się w zadanie: „Myślę i działam pozytywnie na Święta.”

 

Dzięki udziałowi w programie szkoła otrzymała:

  • pakiety szkoleniowe on-line oraz materiały drukowane związane z profilaktyką zdrowia psychicznego, w tym program promocji i profilaktyki dla szkół ponadpodstawowych – Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Myślę pozytywnie”
  • poradniki edukacji seksualnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla nauczycieli, specjalistów i wychowawców oraz rodziców
  • program edukacji seksualnej uczniów i uczennic z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • scenariusze zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów
  • e-konsultacje i wsparcie dla szkoły przez ekspertów Instytutu Edukacji Pozytywnej na specjalnej platformie wdrożeniowej
  • pakiety pomocy edukacyjnych dla szkół
  • materiały na zajęcia związane z profilaktyką zdrowia psychicznego (16 pozycji)

 

Całość wsparcia w ramach programu certyfikacyjnego była współfinansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz ze środków własnych Instytutu Edukacji Pozytywnej.

 

Ukoronowaniem rocznej pracy uczniów i nauczycieli Szkoły jest otrzymany Certyfikat „Szkoła Pozytywnego Myślenia”.

 

 

 

 

YouTube
Instagram
Skip to content