• Zawód: terapeuta zajęciowy
  • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) system dzienny i stacjonarny
  • Moduły nauczania: Wprowadzanie do świadczenia usług w zakresie terapii zajęciowej, Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, Diagnozowanie problemów i potrzeb bio-psycho-społecznych człowieka, Projektowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej, Prowadzenie terapii zajęciowej, Praktyka zawodowa.
  • Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy w: oddziałach szpitalnych, w tym psychiatrycznych oddziałach dziennych, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej (dziennych i całodobowych), hospicjach, sanatoriach, świetlicach środowiskowych, środowiskowych domach samopomocy.
  • Warunki rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły zapewniamy miejsce w naszym Internacie
  • Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 14.30

 

YouTube
Instagram
Skip to content