• Zawód: technik sterylizacji medycznej
  • Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) system dzienny i zaoczny
  • Moduły nauczania: Funkcjonowanie organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie w aspekcie wykonywania zadań zawodowych, Organizowanie stanowiska pracy technika sterylizacji medycznej, Wykonywanie dekontaminacji w podmiotach świadczących usługi sterylizacji, Praktyka zawodowa.
  • Absolwenci szkoły po uzyskaniu tytułu zawodowego może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
  • Warunki rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły zapewniamy miejsce w naszym Internacie
  • Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 14.30
YouTube
Instagram
Skip to content