• Zawód: protetyk słuchu
  • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) system zaoczny
  • Moduły nauczania: Podejmowanie działalności zawodowej w zawodzie protetyk słuchu, Wykonywanie badań słuchu, Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie, Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad osobą niedosłyszącą w czasie i po doborze aparatów słuchowych, Praktyka zawodowa.
  • Protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. Jednym z zadań protetyka słuchu jest wykonywanie specjalistycznych badań słuchu. Protetycy pracują głownie w formach prywatnych zajmujących się sprzedażą aparatów słuchowych ale również jako audiometryści.
  • Warunki rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły zapewniamy miejsce w naszym Internacie
  • Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 14.30
YouTube
Instagram
Skip to content