Terapeuta zajęciowy

  • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) stacjonarna dzienny,stacjonarny (pn – czw 16-20)
  • Zakres kształcenia w zawodzie: Anatomia i fizjologia, Socjologia, Psychologia, Pedagogika, Patologia z zarysem klinicznych chorób, Rehabilitacja, Terapia zajęciowa, Pracownia terapii zajęciowej, Zajęcia praktyczne, Wychowanie fizyczne.
  • Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy  w: oddziałach szpitalnych, w tym psychiatrycznych oddziałach dziennych, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej (dziennych i całodobowych), hospicjach, sanatoriach, świetlicach środowiskowych, środowiskowych domach samopomocy.
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły istnieje możliwość zakwaterowania w naszym Internacie – szczegóły tel. 89 527-53-64

 Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły w godz. 8.00 – 14.30

telefon 0.89 527-44-62

sekretariat@medyk.olsztyn.pl                         www.medyk.olsztyn.pl

NAUKA  JEST  BEZPŁATNA

YouTube
Instagram
Skip to content