Technik usług kosmetycznych

  • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) stacjonarna dzienny, zaoczny
  • Zakres kształcenia w zawodzie: Podstawy anatomii, Podstawy dermatologii, Fizykoterapia w kosmetyce, Chemia kosmetyczna, Pracownia chemii kosmetycznej,  Pracownia kosmetologii, Pracownia fizykoterapii, Podstawy żywienia, Wizaż, Praktyka zawodowa, Wychowanie fizyczne, Język angielski w zawodzie, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Technologie informatyczne,  Komunikacja personalna i społeczna, Podstawy działalności gospodarczej.
  •  Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy  w: gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, firmach kosmetycznych.
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły istnieje możliwość zakwaterowania w naszym Internacie – szczegóły tel. 89 527-53-64

  Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły w godz. 8.00 – 14.30

telefon 0.89 527-44-62

sekretariat@medyk.olsztyn.pl                         www.medyk.olsztyn.pl

NAUKA  JEST  BEZPŁATNA

YouTube
Instagram
Skip to content