Technik elektroradiolog

  • Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów) system dzienny
  • Zakres kształcenia w zawodzie: Pracownia anatomii radiologicznej, Radiodiagnostyka, Diagnostyka obrazowa, Diagnostyka elektromedyczna, Radioterapia, Pracownia diagnostyki i terapii, Zajęcia praktyczne, Wykorzystywanie zjawisk fizycznych w elektrokardiologii, Praktyka zawodowa, Wychowanie fizyczne, Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia, Język   angielski w zawodzie, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Propedeutyka zdrowia, Technologie informatyczne, Organizacja ochrony zdrowia, Język migowy, Podstawy działalności gospodarczej, Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia, Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii.
  •   Do zadań zawodowych technika elektroradiologa należy sprawowanie kontroli i obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie określonych badań i zabiegów z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej (m.in. RTG, Tomografia Komputerowa, Rezonans Magnetyczny, Mammografia, Badania Naczyniowe) jak i elektromedycznej (m.in. EKG, EEG, Audiometria, Spirometria), a także prowadzenie zalecanej przez lekarza radioterapii.
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły istnieje możliwość zakwaterowania w naszym Internacie – szczegóły tel. 89 527-53-64

 Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły w godz. 8.00 – 14.30

telefon 0.89 527-44-62

sekretariat@medyk.olsztyn.pl                         www.medyk.olsztyn.pl

NAUKA  JEST  BEZPŁATNA

YouTube
Instagram
Skip to content