Protetyk słuchu

  • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) system dzienny, zaoczny
  • Zakres kształcenia w zawodzie:bezpieczeństwo i higiena pracy, propedeutyka zdrowotna, podstawy psychologii pedagogiki i socjologii, podstawy działalności gospodarczej, pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia, organizacja ochrony zdrowia, język angielski w zawodzie, technologie informatyczne, język migowy, metody doboru aparatów słuchowych, budowa aparatów słuchowych, patologia narządu słuchu, podstawy akustyki i psychoakustyki, badania audiometryczne – ćwiczenia, dobór aparatów słuchowych – pracownia, zajęcia praktyczne
  • Protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. Jednym z zadań protetyka słuchu jest wykonywanie specjalistycznych badań słuchu. Protetycy pracują głownie w formach prywatnych zajmujących się sprzedażą aparatów słuchowych ale również jako audiometryści.
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły istnieje możliwość zakwaterowania w naszym Internacie – szczegóły tel. 89 527-53-64

 Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły w godz. 8.00 – 14.30

telefon 0.89 527-44-62

sekretariat@medyk.olsztyn.pl                         www.medyk.olsztyn.pl

NAUKA  JEST  BEZPŁATNA

YouTube
Instagram
Skip to content