HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

  • Czas trwania nauki: 2 lata (cztery semestry) system dzienny
  • Moduły kształcenia w zawodzie: podstawy zawodu, badania stomatologiczne, profilaktyka i leczenie chorób narządu żucia, edukacja zdrowotna, praktyka zawodowa.
  • Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnieni do pracy  w: gabinetach stomatologicznych, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły istnieje możliwość zakwaterowania w naszym Internacie – szczegóły tel. 89 527-53-64

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły w godz. 8.00 – 14.30

telefon 0.89 527-44-62

sekretariat@medyk.olsztyn.pl                         www.medyk.olsztyn.pl

NAUKA  JEST  BEZPŁATNA

Higienistka stomatologiczna
Higienistka stomatologiczna
YouTube
Instagram
Skip to content