Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Mariańskiej 3A, 10-052 Olsztyn, reprezentowany przez Barbarę Drygas – dyrektor.
 2.  Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi, możliwy jest poprzez e-mail: inspektor@medyk.olsztyn.pl
 3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania obowiązków ustawowych Dyrektora Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c, d, e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do:
  – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  – ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
  – wykonania zadań związanych z przyjmowaniem słuchaczy, realizacją procesu edukacyjnego
  – zawierania i realizacji umów;
 4.  Odbiorcą Państwa danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione na podstawie prawa bądź te, które wykonują czynności zlecone dla Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi, a są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.
 5.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Państwa wiedzy.
 6.  Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 7.  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
 8.  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji Państwa wniosków – załatwienia sprawy;
 10.  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie oferuje bezpłatne kierunki kształcenia o profilu medycznym i społecznym. Nasza Szkoła to wyspecjalizowana kadra, w pełni wyposażone pracownie, oferta nauczania dostosowana do twoich potrzeb, szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu i wyróżnienia się na rynku pracy.

Chcesz zdobyć zawód o którym marzysz i znaleźć satysfakcjonującą pracę? Myślisz o podniesieniu swoich kwalifikacji? Sprawdź naszą ofertę.

Nauka odbywa się w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. W naszych doskonale wyposażonych pracowniach zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy! Praktyki zawodowe odbywają się bezpośrednio u pracodawców. Dzięki zrealizowanym w naszej Szkole projektom, uczniowie mogą korzystać z atrakcyjnych płatnych staży. Wyselekcjonowane do zapotrzebowania rynku medycznego kierunki kształcenia oraz innowacyjne programy nauki sprawiają że nasza Szkoła wyróżnia się na rynku edukacyjnym, dając szanse słuchaczom na podniesienie kompetencji i znalezienie wymarzonego zawodu.

Aby kształcić się w naszej Szkole nie musisz posiadać matury. Od osób gotowych na podjęcie kształcenia w naszej placówce, wymagamy jedynie ukończenia szkoły średniej. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu możesz zdawać egzamin bezpośrednio w pracowniach, w których pobierałeś naukę. Dostosowanie kierunków nauczania w naszej Szkole do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wygodna dla słuchaczy forma zajęć, pozwala zaoferować nowoczesne i odpowiadające sytuacji programy edukacyjne.

Możemy się pochwalić bardzo dużym wskaźnikiem zdawalności egzaminów zawodowych, który na niektórych kierunkach sięga nawet 100%. Zapraszamy na zajęcia! - nauka u nas to szansa na polepszenie swojego statusu na rynku pracy.

YouTube
Instagram
Skip to content