W Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w dniach 12 – 13.05.2016 odbył się
II Ogólnopolski Turniej Kosmetyczny 12 – 13 maja 2016r. pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.

I miejsce – Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
II miejsce – Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
III miejsce – Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku

Nagrodę specjalną za profesjonalne podejście do klientki, właściwą diagnozę i doskonały wywiad kosmetyczny ufundowaną przez Hurtownię METAMORFOZA w Olsztynie otrzymała
Joanna Wróblewska (Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku)
Nagrodę na najlepiej napisany test otrzymała Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi
w Olsztynie.

Dziękujemy Pani Barbarze Drygas za wspaniałą inicjatywę Pani Katarzynie Święckiej, Pani Iwonie Kamińskiej i Pani Beacie Salacie, uczennicom I i II klasy TUK oraz wszystkim zaangażowanym za ogromny wkład pracy w przygotowania Turnieju!

Zapraszamy do Galerii na Facebooku

YouTube
Instagram
Skip to content