Rekrutacja – nauka od 4.01.2013r.
Proponujemy naukę na kierunku – Higienistka Stomatologiczna
oraz na kursie kwalifikacyjnym – Opiekun Medyczny (szczegóły dotyczące kursu będą podane po 15.11.2012r.)
Opłata rekrutacyjna 100 zł płatna do 31.01.2013r.

 • Nauka rozpocznie się 4 lutego 2013r.
 • Przyjmowanie dokumentów w terminie: 4.12.2012 – 4.01.2013
 • Zawód: higienistka stomatologiczna
 • Czas trwania nauki: 2 lata (cztery semestry) system stacjonarny dla dorosłych

Zajęcia będą odbywały się 3 razy w tygodniu (bez sobót i niedziel) w różnych godzinach

 • Moduły kształcenia w zawodzie: podstawy zawodu, badania stomatologiczne, profilaktyka i leczenie chorób narządu żucia, edukacja zdrowotna, praktyka zawodowa.
 • Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnieni do pracy  w:gabinetach stomatologicznych, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
 • Warunki rekrutacji: nienaganny stan zdrowia, świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Wymagane dokumenty:
  • 3 zdjęcia
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • podanie o przyjęcie do szkoły – druk podania
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wpisem, iż nie ma przeciwwskazań do kontynuowania nauki na kierunku Higienistka Stomatologiczna.
 • Przyjęcie odbywa się na podstawie:
  • rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej predyspozycji do zawodu,
  • ilości punktów pochodzących z przeliczenia ocen (z j. polskiego i biologii), uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej.
  • ilości punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej.
 • Termin rozmowy kwalifikacyjnej – 8.01.2013r.
 • Internat: Dla uczniów naszej szkoły istnieje możliwość zakwaterowania w naszym Internacie – szczegóły tel. 89 527-53-64
YouTube
Instagram
Skip to content