300_20140627160503Szkoła Policealna im. Profesora Zbigniewa Religi w Olsztynie, zakończyła rok szkolny 2013/2014. Uroczystość odbyła się w szkolnej hali sportowej z udziałem znakomitych gości, z których najważniejszym była wicemarszałek Anna Wasilewska.

Uroczystość w „Medyku” miała szczególny wymiar, bowiem żegnano ostatnich absolwentów kierunku ratownik medyczny. Od przyszłego roku kształcenie w tym zawodzie prowadził będzie na Warmii i Mazurach Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w ramach studiów licencjackich. Było więc dzisiaj wiele ciepłych słów i podziękowań nie tylko dla absolwentów, ale również dla pedagogów, którzy przez lata kształcili ratowników medycznych.

Nie zapomniano również o „zwykłych” absolwentach i uczniach, którzy jutro zaczynają wakacje. Dyrektor szkoły Jolanta Kłoczewska miała sporo pracy, by wręczyć wszystkie nagrody i wyróżnienia. A otrzymali je nie tylko najlepsi w nauce, ale także w sporcie i działalności społecznej na rzecz szkoły i przyszkolnego internatu.

We wrześniu uczniowie wrócą do zewnętrznie zmienionego budynku szkoły przy ulicy Mariańskiej 3. Rozpoczęły się bowiem prace termomodenizacyjne, których efektem będzie również nowy „image” szkoły.

Olsztyn24