300_20140627160503Szkoła Policealna im. Profesora Zbigniewa Religi w Olsztynie, zakończyła rok szkolny 2013/2014. Uroczystość odbyła się w szkolnej hali sportowej z udziałem znakomitych gości, z których najważniejszym była wicemarszałek Anna Wasilewska.

Uroczystość w „Medyku” miała szczególny wymiar, bowiem żegnano ostatnich absolwentów kierunku ratownik medyczny. Od przyszłego roku kształcenie w tym zawodzie prowadził będzie na Warmii i Mazurach Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w ramach studiów licencjackich. Było więc dzisiaj wiele ciepłych słów i podziękowań nie tylko dla absolwentów, ale również dla pedagogów, którzy przez lata kształcili ratowników medycznych.

Nie zapomniano również o „zwykłych” absolwentach i uczniach, którzy jutro zaczynają wakacje. Dyrektor szkoły Jolanta Kłoczewska miała sporo pracy, by wręczyć wszystkie nagrody i wyróżnienia. A otrzymali je nie tylko najlepsi w nauce, ale także w sporcie i działalności społecznej na rzecz szkoły i przyszkolnego internatu.

We wrześniu uczniowie wrócą do zewnętrznie zmienionego budynku szkoły przy ulicy Mariańskiej 3. Rozpoczęły się bowiem prace termomodenizacyjne, których efektem będzie również nowy „image” szkoły.

Olsztyn24

YouTube
Instagram
Skip to content