Uroczystość zakończenia roku szkolnego w popularnym Medyku, kształcącym łącznie 410 osób na 10. kierunkach, odbyła się jak zwykle w szkolnej sali sportowej. I jak zwykle wzięło w niej udział liczne grono przyjaciół szkoły z wicemarszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Jackiem Protasem na czele. Dzisiaj wicemarszałek występował w podwójnej roli – również jako prezes warmińsko-mazurskich strażaków ochotników. To zaznaczenie jest o tyle ważne, że druh Protas udekorował sztandar szkoły Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Wyróżnienie przyznano szkole za długoletnią, ścisłą i efektywną współpracę ze strażakami ochotnikami.

Szkoła również była przygotowana na uhonorowanie osób szczególnie dla niej zasłużonych. W tym roku po raz pierwszy przyznano statuetki laureata konkursu Pracodawca przyjazny Szkole Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi. W ocenie kapituły konkursu, na taki tytuł zasłużyło siedmiu szefów olsztyńskich instytucji i firm:

 

Krystyna Piskorz-Ogórek – dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie,
» Marek Myszkowski – dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie,
» Waldemar Żakowski – dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
» Jacek Zachariasz – zastępca dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie,
» Adam Żmudziński – dyrektor spółki Affidea,
» Krystyna Przybyłek – dyrektor NZOZ Wojewódzkiej Stomatologicznej Przychodni Specjalistycznej,
» Waldemar Ciunel- właściciel sieci aptek Arnika.

Statuetki z rąk dyrektor szkoły Jolanty Kłoczewskiej laureaci konkursu odebrali osobiście lub przez swoich przedstawicieli.

Uroczystość była także okazją do przypomnienia najważniejszych dla szkoły w kończącym się roku 2014/2015 wydarzeń. Dyrektor Kłoczewska zwróciła przede wszystkim uwagę na przypadający na ten rok jubileusz 60-lecia istnienia szkoły, o zakończeniu rewitalizacji szkolnych obiektów przy ulicy Mariańskiej oraz o zdobyciu wyróżnienia w XV edycji konkursu o Warmińsko-Mazurską Nagrodę Jakości. W wystąpieniu pani dyrektor nie zabrakło też podziękowań dla nauczycieli i personelu szkoły oraz wakacyjnych życzeń dla uczniów.

Po uroczystości uczniowie i nauczyciele rozeszli się do sal lekcyjnych, gdzie zostały wręczone świadectwa szkolne.

Olsztyn24

YouTube
Instagram
Skip to content