W Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020r.

wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, włącznie   z  zajęciami praktycznymi.

 

Wszystkie sprawy prosimy załatwiać:

 

Ogłoszenia sekretariatu:

  • zaświadczenia

zaświadczenia o nauce będą wysyłane mailem, hasło do zaświadczenia będzie wysłane SMS-em na telefon podany w dzienniku.

Prośbę o wystawienie zaświadczenia  słuchacz wysyła na emaila sekretariat@medyk.olsztyn.pl bądź poprzez dziennik elektroniczny

 

  • indeksy

słuchacze, którzy nie odebrali indeksów – indeksy będzie można odebrać w sekretariacie szkoły po powrocie do nauki stacjonarnej

 

  • legitymacje

słuchacze, którzy nie mają przedłużonej legitymacji mogą przyjść do sekretariatu po uprzednim umówieniu się telefonicznie albo poprzez dziennik

 

  • pozostałe sprawy

wszelkie pozostałe sprawy prosimy załatwiać telefonicznie 89-527-44-62 wew. 21, bądź mailowo sekretariat@medyk.olsztyn.pl, bądź poprzez dziennik elektroniczny