W Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie odbyła się Gala Jakości. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, wręczył wyróżnienia najlepszym firmom produkcyjnym, usługowym oraz instytucjom życia publicznego naszego regionu.

XV edycja konkursu Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości jest regionalną edycją Polskiej Nagrody Jakości, konkursu ogólnopolskiego organizowanego od ponad 20 lat przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie. Nagrody w WMNJ, w postaci statuetek i wyróżnień, przyznawane są przedsiębiorstwom, organizacjom publicznym i organizacjom edukacyjnym, które wdrażając zarządzanie przez jakość osiągnęły poprawę jakości pracy, procesów, wyrobów i usług oraz poprawę satysfakcji klientów i pracowników.

Laureatami zostają uczestnicy, którzy osiągnęli najwyższą ocenę niezależnych ekspertów. Rywalizacja podzielona jest na cztery kategorie: mikro i małe organizacje produkcyjne i usługowe; organizacje produkcyjne i usługowe; organizacje publiczne oraz organizacje edukacyjne.

Ideą XI edycji Konkursu Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur jest z kolei wyłonienie najlepszych produktów i usług w naszym regionie oraz ich promocja na rynkach: lokalnym, krajowym i Unii Europejskiej. Obejmuje dziewięć kategorii. Kategorie dotycząca produktów to: produkt żywnościowy; produkt żywnościowy o charakterze przemysłowym; produkt przemysłowy; produkt rzemieślniczy i usługa rzemieślnicza, natomiast do kategorii usług można zaliczyć: usługę gastronomiczną; usługę turystyczną; usługę medyczną – szpitale; usługę medyczną – przychodnie oraz wydarzenia.

Warmińsko mazurska Nagroda Jakości – XV Edycja

1/ kategoria mikro i małe organizacje produkcyjne i usługowe

– Wyróżnienie I Stopnia za Doskonałość Zarządzania:

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Olsztyńscy Ortopedzi” Sp. z o.o.

 

2/ kategoria organizacje produkcyjne i usługowe

– Statuetka za  Doskonałość Zarządzania:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Rudno” Sp. z o.o.

 

3/ kategoria organizacje publiczne

– Statuetka za Doskonałość Zarządzania: Urząd Gminy Wydminy

– Wyróżnienie I Stopnia za Doskonałość Zarządzania:

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

– Wyróżnienie za Doskonałość Zarządzania:

Urząd Gminy Braniewo

 

4/ kategoria organizacje edukacyjne

– Statuetka za Doskonałość Zarządzania:

Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku

Przedszkole Miejskie „Bajka” w Ełku

– Wyróżnienia I Stopnia za  Doskonałość Zarządzania:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu

Zespół Szkół w Mołtajnach

– Wyróżnienie za Doskonałość Zarządzania:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Elblągu

– Wyróżnienie za Zaangażowanie w Doskonałość Zarządzania:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. Hansa Christiana Andersena w Olsztynie

Muzeum Bitwy Pod Grunwaldem w Stębarku

Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pieniężnie

Nagroda Specjalna: Statuetka za popularyzację w regionie problematyki Zarządzanie przez Jakość:

Andrzej Kowalczyk Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego
w Olsztynie

YouTube
Instagram
Skip to content