Starszy posterunkowy Policji Państwowej Wincenty Bomba to kolejna ofiara zbrodni katyńskiej upamiętniona Dębem Pamięci w ramach akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Uroczystość symbolicznego posadzenia dębu odbyła się dzisiaj (9.04) w Szkole Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. To już drugi Dąb Pamięci posadzony na terenie tej placówki edukacyjnej. Rok temu posadzono tam sadzonkę dębu upamiętniającego inną ofiarę zbrodni katyńskiej – aspiranta PP Michała Kłoczewskiego.

Wincenty Bomba urodził się w 1901 roku w Opatowie-Podmuchowym. 4 listopada 1918 roku wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego. Wziął udział w odsieczy Lwowa. 11 stycznia 1919 roku pod Lwowem został ranny. Po demobilizacji w 1921 roku wrócił do rodzinnej miejscowości i pomagał w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa. 16 czerwca 1921 roku został przyjęty do Policji Państwowej województwa wołyńskiego jako posterunkowy. Następnie został wcielony do policji powiatu Zdołbunów. Służył w Posterunku Zdołbunów, a później w Komendzie Powiatowej w Zdołbunowie. 1 maja 1932 został mianowany starszym posterunkowym. 1 grudnia 1934 roku został przeniesiony do służby śledczej KP w Zdołbunowie. Od 1936 do września 1939 roku był referentem politycznym pogotowia śledczego w zdołbunowskiej komendzie. We wrześniu 1939 roku został aresztowany przez NKWD. Zginął w 1940 roku. Jest pochowany na cmentarzu w Bykowni koło Kijowa.

Inicjatorem posadzenia Dębu Pamięci Wincentego Bomby był jego wnuk – Ryszard Bomba. Pomocy w zrealizowaniu pomysłu udzieliła Jolanta Kłoczewska – dyrektor Szkoły Policealnej im. Prof. Religi, na posesji której w ubiegłym roku posadzono już Dąb Pamięci poświęcony aspirantowi Policji Państwowej Michałowi Kłoczewskiemu.

Olsztyn24

YouTube
Instagram
Skip to content