Więcej informacji w sekretariacie szkoły lub pod nr 89 527 44 62