Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Barczygłowie oraz wręczenie sztandaru.

Na uroczystość zaproszono wielu gości, jak choćby: Przewodniczącą Rady Gminy Stare Miasto – Halinę Turajską, Wójta Gminy Stare Miasto – Ryszarda Nawrockiego. Marka Mijalskiego – Przewodniczącego Gminnej Komisji Oświatowej, Małgorzatę Kostańską – Kierowniczkę Referatu Oświaty Urzędu Gminy Stare Miasto.
Szkoła zaprosiła też bliskich współpracowników Prof. Religi, Prof. dr hab. Zbigniewa Nawrata, pełniącego funkcję Dyrektora Instytutu Protez serc Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu oraz Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu – Dr Jana Sarnę. W uroczystości uczestniczyli również: Bożena Staszak – starszy wizytator z Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatury w Koninie, Hanna Jesionowska i Wojciech Koźmiński ze Stowarzyszenia Transplantacji Serca w Warszawie, Danutę Pękalską-Golińską, Jerzego Dawyniaka i płk. Mirosława Czechowskiego e Stowarzyszenia Lotników Polskich w warszawie. Nie zabrakło też Dyrektorów szkół noszących już imię Profesora Religi z Miedniewic, Olsztynie, Gilowicach i Siedlec oraz Dyrektorów szkół i przedszkola działających na terenie Gminy Stare Miasto.

YouTube
Instagram
Skip to content