Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Barczygłowie oraz wręczenie sztandaru.

Na uroczystość zaproszono wielu gości, jak choćby: Przewodniczącą Rady Gminy Stare Miasto – Halinę Turajską, Wójta Gminy Stare Miasto – Ryszarda Nawrockiego. Marka Mijalskiego – Przewodniczącego Gminnej Komisji Oświatowej, Małgorzatę Kostańską – Kierowniczkę Referatu Oświaty Urzędu Gminy Stare Miasto.
Szkoła zaprosiła też bliskich współpracowników Prof. Religi, Prof. dr hab. Zbigniewa Nawrata, pełniącego funkcję Dyrektora Instytutu Protez serc Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu oraz Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu – Dr Jana Sarnę. W uroczystości uczestniczyli również: Bożena Staszak – starszy wizytator z Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatury w Koninie, Hanna Jesionowska i Wojciech Koźmiński ze Stowarzyszenia Transplantacji Serca w Warszawie, Danutę Pękalską-Golińską, Jerzego Dawyniaka i płk. Mirosława Czechowskiego e Stowarzyszenia Lotników Polskich w warszawie. Nie zabrakło też Dyrektorów szkół noszących już imię Profesora Religi z Miedniewic, Olsztynie, Gilowicach i Siedlec oraz Dyrektorów szkół i przedszkola działających na terenie Gminy Stare Miasto.

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie oferuje bezpłatne kierunki kształcenia o profilu medycznym i społecznym. Nasza Szkoła to wyspecjalizowana kadra, w pełni wyposażone pracownie, oferta nauczania dostosowana do twoich potrzeb, szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu i wyróżnienia się na rynku pracy.

Chcesz zdobyć zawód o którym marzysz i znaleźć satysfakcjonującą pracę? Myślisz o podniesieniu swoich kwalifikacji? Sprawdź naszą ofertę.

Nauka odbywa się w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. W naszych doskonale wyposażonych pracowniach zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy! Praktyki zawodowe odbywają się bezpośrednio u pracodawców. Dzięki zrealizowanym w naszej Szkole projektom, uczniowie mogą korzystać z atrakcyjnych płatnych staży. Wyselekcjonowane do zapotrzebowania rynku medycznego kierunki kształcenia oraz innowacyjne programy nauki sprawiają że nasza Szkoła wyróżnia się na rynku edukacyjnym, dając szanse słuchaczom na podniesienie kompetencji i znalezienie wymarzonego zawodu.

Aby kształcić się w naszej Szkole nie musisz posiadać matury. Od osób gotowych na podjęcie kształcenia w naszej placówce, wymagamy jedynie ukończenia szkoły średniej. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu możesz zdawać egzamin bezpośrednio w pracowniach, w których pobierałeś naukę. Dostosowanie kierunków nauczania w naszej Szkole do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wygodna dla słuchaczy forma zajęć, pozwala zaoferować nowoczesne i odpowiadające sytuacji programy edukacyjne.

Możemy się pochwalić bardzo dużym wskaźnikiem zdawalności egzaminów zawodowych, który na niektórych kierunkach sięga nawet 100%. Zapraszamy na zajęcia! - nauka u nas to szansa na polepszenie swojego statusu na rynku pracy.

YouTube
Instagram
Skip to content