BADANIA PROFILAKTYCZNE

W dniu badania uczniowie proszeni są o przyniesienie do szkoły książeczek zdrowie (z sanepidu). Kierunki TF, OM, TSM, TM, TUK, HS z potwierdzonym badaniem na nosicielstwo

KIERUNKI DZIENNE I STACJONARNE DLA DOROSŁYCH

21 WRZESIEŃ GODZ. 13.10

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA I ROK moduł

22 WRZESIEŃ GODZ. 13.10

TECHNIK FARMACEUTYCZNY I ROK

23 WRZESIEŃ GODZ. 13.10

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG I ROK

24 WRZESIEŃ GODZ 12.00

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH I ROK

TERAPIA ZAJĘCIOWA I ROK

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA I ROK stacjonarny dla dorosłych GODZ. 13.00

9  PAŹDZIERNIKA GODZ. 13.10

TECHNIK MASAŻYSTA  I ROK

KIERUNKI ZAOCZNE

18 WRZESIEŃ GODZ. 14.00

OPIEKUN MEDYCZNY

PROTETYK SŁUCHU

19 WRZEŚNIA GODZ. 8.00

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI  I  SEM

9  PAŹDZIERNIKA GODZ. 14.00

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH  I ROK B moduł

10  PAŹDZIERNIKA GODZ. 10.00

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH  I ROK A

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNE