Szkoła o profilu medyczno-społecznym w Olsztynie istnieje  od  1950 roku,  jednak jej nazwa  pięciokrotnie ulegała zmianie. Od 1 marca 1950 roku była to Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa, od 20 lutego 1972 roku Zespół Szkół Medycznych, od 1 września 1996 roku Medyczne Studium Zawodowe, od 1 września 2001 roku Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Społecznych, a od 1 września 2005 roku  SZKOŁA POLICEALNA. W 2010r. Szkoła otrzymała imię prof. Zbigniewa Religi oraz sztandar.
Obecnie mieści się przy ulicy Mariańskiej 3A w Olsztynie. Na przestrzeni lat w Szkole wykształciło się tysiące absolwentów, głównie pielęgniarek i położnych. Obecnie kształcimy w zawodach zgodnie z zapotrzebowaniem obecnego rynku pracy.

KALENDARIUM

 

1950 Uroczyste otwarcie szkoły. Dyrektorem została pielęgniarka Zofia Sporzyńska
1954 Funkcje dyrektora obejmuje pielęgniarka Filomena Komorowska
1956 Funkcje dyrektora obejmuje pielęgniarka Alicja Maksymowicz
1956 Utworzenie Państwowej Szkoły Położnych
1959 Utworzenie 4-letniego Państwowego Liceum Pielęgniarstwa
1962 Przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Mariańskiej 3 (obecnego internatu)
1963 Utworzenie 5-letniego Liceum Medycznego Pielęgniarstwa
1972 Utworzenie filii Szkoły Pielęgniarstwa  w Szczytnie i w Morągu
1972 Utworzenie Zespołu Szkół Medycznych
1974 Uroczysta Inauguracja roku szkolnego w nowym budynku szkoły przy ulicy Mariańskiej 1
1975 Stanowisko Dyrektora obejmuje mgr Władysława Kozak
1976 Utworzenie Orkiestry Dętej w szkole
1977 Stanowisko Dyrektora obejmuje mgr Teresa Kadłubowska-Sierpień
1980 Uroczyste obchody 30-lecia szkoły (nadanie dla Zespołu Szkół Medycznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie, oznaczenie szkoły Medalem Pamiątkowym z okazji 200 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
1985 Nadanie szkole  miana “Szkoły Grunwaldu” za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Stanowisko Dyrektora obejmuje mgr Janina Lebiedziewicz
1992 Stanowisko Dyrektora obejmuje mgr Regina Szpindor
1996 Zakończenie kształcenia 5-letniego Liceum Medycznego.                                            Przekształcenie Zespołu Szkół Medycznych w Medyczne Studium Zawodowe
1999 Stanowisko Dyrektora obejmuje mgr Teresa Wędrowska-Górniak
2000 Uroczyste Obchody 50-lecia szkoły. Zjazd Absolwentów
2001 Szkoła zmienia nazwę na Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Społecznych
2005 Szkoła zmienia nazwę na Szkoła Policealna w Olsztynie
2006 Stanowisko Dyrektora obejmuje mgr Jolanta Kłoczewska
2010 60-lecie Szkoły Policealnej – nadanie szkole imienia profesora Zbigniewa Religi oraz sztandaru