Szkoła o profilu medyczno-społecznym w Olsztynie istnieje  od  1950 roku,  jednak jej nazwa  pięciokrotnie ulegała zmianie. Od 1 marca 1950 roku była to Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa, od 20 lutego 1972 roku Zespół Szkół Medycznych, od 1 września 1996 roku Medyczne Studium Zawodowe, od 1 września 2001 roku Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Społecznych, a od 1 września 2005 roku  SZKOŁA POLICEALNA. W 2010r. Szkoła otrzymała imię prof. Zbigniewa Religi oraz sztandar.
Obecnie mieści się przy ulicy Mariańskiej 3A w Olsztynie. Na przestrzeni lat w Szkole wykształciło się tysiące absolwentów, głównie pielęgniarek i położnych. Obecnie kształcimy w zawodach zgodnie z zapotrzebowaniem obecnego rynku pracy.

KALENDARIUM

 

1950Uroczyste otwarcie szkoły. Dyrektorem została pielęgniarka Zofia Sporzyńska
1954Funkcje dyrektora obejmuje pielęgniarka Filomena Komorowska
1956Funkcje dyrektora obejmuje pielęgniarka Alicja Maksymowicz
1956Utworzenie Państwowej Szkoły Położnych
1959Utworzenie 4-letniego Państwowego Liceum Pielęgniarstwa
1962Przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Mariańskiej 3 (obecnego internatu)
1963Utworzenie 5-letniego Liceum Medycznego Pielęgniarstwa
1972Utworzenie filii Szkoły Pielęgniarstwa  w Szczytnie i w Morągu
1972Utworzenie Zespołu Szkół Medycznych
1974Uroczysta Inauguracja roku szkolnego w nowym budynku szkoły przy ulicy Mariańskiej 1
1975Stanowisko Dyrektora obejmuje mgr Władysława Kozak
1976Utworzenie Orkiestry Dętej w szkole
1977Stanowisko Dyrektora obejmuje mgr Teresa Kadłubowska-Sierpień
1980Uroczyste obchody 30-lecia szkoły (nadanie dla Zespołu Szkół Medycznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie, oznaczenie szkoły Medalem Pamiątkowym z okazji 200 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
1985Nadanie szkole  miana “Szkoły Grunwaldu” za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Stanowisko Dyrektora obejmuje mgr Janina Lebiedziewicz
1992Stanowisko Dyrektora obejmuje mgr Regina Szpindor
1996Zakończenie kształcenia 5-letniego Liceum Medycznego.                                            Przekształcenie Zespołu Szkół Medycznych w Medyczne Studium Zawodowe
1999Stanowisko Dyrektora obejmuje mgr Teresa Wędrowska-Górniak
2000Uroczyste Obchody 50-lecia szkoły. Zjazd Absolwentów
2001Szkoła zmienia nazwę na Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Społecznych
2005Szkoła zmienia nazwę na Szkoła Policealna w Olsztynie
2006Stanowisko Dyrektora obejmuje mgr Jolanta Kłoczewska
201060-lecie Szkoły Policealnej – nadanie szkole imienia profesora Zbigniewa Religi oraz sztandaru