IMG_0974

W dniu 7.06.2013r. Pan Gustaw Marek Brzezin Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pani Jolanta Kłoczewska Dyrektor Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie podpisali umowę o realizację projektu „Medyk na 6 – szkoła kompetencji zawodowych” współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Pierwsze zajęcia pozalekcyjne odbędą się w nowym roku szkolnym 2013/2014.

IMG_0969

IMG_0965

IMG_0971

YouTube
Instagram
Skip to content