Doradztwo zawodowe
Jeżeli potrzebujesz wsparcia/rozmowy/doradztwa w zakresie:

• Twoich decyzji lub wątpliwości dotyczących wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej
• Swoich predyspozycji i możliwości w danej profesji
• Opracowania indywidualnego planu działania w rozwoju edukacyjno-zawodowym
• Opracowania dokumentów aplikacyjnych o pracę (CV, list motywacyjny)
• Bądź w innych sprawach dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego

Zapraszam na spotkanie (obecnie on-line)

Dni i godziny dyżurów on-line doradcy zawodowego na platformie Teams na kafelku „Doradztwo zawodowe” w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych w okresie pandemii:

Poniedziałek: 8.00-10.00 (możliwość uzgodnienia innego terminu po kontakcie telefonicznym
lub np. na Teamsie)

Link do kontaktu na Teamsie: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3cf0a9e6b4e74459ba128721acc232ea%40thread.tacv2/conversations?groupId=930be839-5a97-46e6-8207-c619d325b236&tenantId=c78f23ed-774a-4ded-9b29-4a9e352f4344
Telefon kontaktowy: 606-401-210
Doradztwo zawodowe świadczone jest dla wszystkich słuchaczy szkoły.
Barbara Skrobutan – szkolny doradca zawodowy

 

Doradztwo zawodowe

Jeżeli potrzebujesz wsparcia/rozmowy/doradztwa w zakresie:

  • Twoich decyzji lub wątpliwości dotyczących wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej
  • Swoich predyspozycji i możliwości w danej profesji
  • Opracowania indywidualnego planu działania w rozwoju edukacyjno-zawodowym
  • Opracowania dokumentów aplikacyjnych o pracę (CV, list motywacyjny)
  • Bądź w innych sprawach dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego

 

Zapraszam na spotkanie

 

Dni i godziny dyżurów doradcy zawodowego:

Środa – godz. 8.00 – 12.00 tygodnie nieparzyste

(30.09,14.10,28.10,25.11,9.12)

Środa – godz. 8.00 – 10.00 i 15.30 – 17.30 tygodnie parzyste (23.09,7.10,21.10,4.11,18.11,2.12,16.12)

(możliwość uzgodnienia innego terminu spotkania w razie potrzeby)

 

Telefon kontaktowy: 606-401-210

Miejsce: pok. 301 w budynku Internatu szkoły.

 

Doradztwo zawodowe świadczone jest dla wszystkich słuchaczy szkoły.

 

Barbara Skrobutan – szkolny doradca zawodowy