Doradztwo zawodowe
Jeżeli potrzebujesz wsparcia/rozmowy/doradztwa w zakresie:

• Twoich decyzji lub wątpliwości dotyczących wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej
• Swoich predyspozycji i możliwości w danej profesji
• Opracowania indywidualnego planu działania w rozwoju edukacyjno-zawodowym
• Opracowania dokumentów aplikacyjnych o pracę (CV, list motywacyjny)
• Bądź w innych sprawach dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego

Doradztwo zawodowe świadczone jest dla wszystkich słuchaczy szkoły.

Doradztwo zawodowe

Jeżeli potrzebujesz wsparcia/rozmowy/doradztwa w zakresie:

  • Twoich decyzji lub wątpliwości dotyczących wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej
  • Swoich predyspozycji i możliwości w danej profesji
  • Opracowania indywidualnego planu działania w rozwoju edukacyjno-zawodowym
  • Opracowania dokumentów aplikacyjnych o pracę (CV, list motywacyjny)
  • Bądź w innych sprawach dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego

 

Zapraszam na spotkanie

 Dni i godziny dyżurów doradcy zawodowego:

Poniedziałek – godz. 8.50 – 10.25

Wtorek -10.30-12.05

(możliwość uzgodnienia innego terminu spotkania w razie potrzeby)

 

Doradztwo zawodowe świadczone jest dla wszystkich słuchaczy szkoły.