DORADCA ZAWODOWY

WERONIKA MARSZAŁEK

GODZINY DYŻURU (POK.301w  budynku Internatu szkoły):

środa: 11.40– 13.40

piątek:   9.45 – 11.45

(możliwość innych dni i godzin spotkania

po wcześniejszym ustaleniu terminu)

DORADCA ZAWODOWY UDZIELA WSPARCIA W ZAKRESIE:

  • Planowania kariery zawodowej,
  • Ukierunkowanie na dalsze kształcenie i doskonalenie zawodowe w wybranej profesji
    lub na zmianę kierunku kształcenia, zawodu,
  • Poszukiwania pracy (metody aktywnego poszukiwania pracy, opracowanie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, rozpoznawanie nieuczciwego pracodawcy),
  • Poznania różnych form zatrudnienia,
  • Poznania swoich predyspozycji zawodowych (mocnych i słabych stron) w sytuacji poszukiwania pracy lub ścieżki dalszego kształcenia,
  • Informacja o kierunkach kształcenia, kursach kwalifikacyjnych realizowanych w szkole i zdobywanych kwalifikacjach zawodowych.

 

FORMY PRACY:

  • Indywidualna rozmowa doradcza
  • grupowe spotkanie doradcze