na rok szkolny 2022/2023

semestr jesienny od 1-ego września

 Kierunek Czas trwania nauki System kształcenia
Technik masażysta 2 lata – dzienny *
Technik usług kosmetycznych 2 lata – dzienny *

– zaoczny **

Technik farmaceutyczny 2,5 roku – dzienny *
Higienistka stomatologiczna 2 lata – dzienny *
Terapeuta zajęciowy 2 lata – dzienny *
Technik sterylizacji medycznej 1 rok – dzienny *

– zaoczny **

Opiekun medyczny 1,5 roku – stacjonarny (czw. pt. 16:00-20:00; sb.8:00-16:00)
Asystent osoby niepełnosprawnej 1 rok – zaoczny **
Florysta 1 rok – zaoczny **
Opiekunka dziecięca 2 lata – kwalifikacyjny kurs zawodowy zaoczny ** / zajęcia rozpoczynają się 28-ego października, NIEWYMAGANE wykształcenie średnie
Opiekun w domu pomocy społecznej 2 lata – kwalifikacyjny kurs zawodowy  zaoczny ** / zajęcia rozpoczynają się 28-ego października. NIEWYMAGANE wykształcenie średnie
Protetyk słuchu 2 lata – zaoczny **/ zajęcia zaczynają się w LUTY 2023

*system dzienny – nauka odbywa się od poniedziałku do piątku
**system zaoczny – nauka odbywa się w piątki od 14.00 – 20.00 i sobota 8.00 – 20.00
***system stacjonarny
****KKZ – piątek. 14:00-20:00 sobota. 8:00-20:00

Składanie dokumentów: 16.05.2022-24.08.2022 r.

 
25 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji mailowo
 

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 01 września 2022 r. dla kierunku dziennego i stacjonarnego.
2 września 2022 r. uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego dla kierunków zaocznych.
Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udziela Sekretariat Szkoły:
tel. 0 89 527-44-62, e-mail: sekretariat@medyk.olsztyn.pl

Rekrutacja krok po kroku

Krok pierwszy złóż Wniosek on-line – kliknij i wyślij

(odeślemy e-mailem potwierdzenie złożenia wniosku)

Krok drugi Dostarcz osobiście do sekretariatu Szkoły:

– świadectwo ukończenia szkoły średniej –oryginał,
– dwie fotografie podpisane na odwrocie (imię i nazwisko)
–  zdjęcie w formie elektronicznej na maila sekretariat@medyk.olsztyn.pl bądź na płycie CD

Krok trzeci Odbierz z sekretariatu Szkoły skierowanie na badanie lekarskie  o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie szkoły (w godz.8.00 – 14.30)
Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest osobiste złożenie wymaganych dokumentów do 24 sierpnia 2022 r.

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

 

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE I PO INTERNACIE

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie oferuje bezpłatne kierunki kształcenia o profilu medycznym i społecznym. Nasza Szkoła to wyspecjalizowana kadra, w pełni wyposażone pracownie, oferta nauczania dostosowana do twoich potrzeb, szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu i wyróżnienia się na rynku pracy.

Chcesz zdobyć zawód o którym marzysz i znaleźć satysfakcjonującą pracę? Myślisz o podniesieniu swoich kwalifikacji? Sprawdź naszą ofertę.

Nauka odbywa się w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. W naszych doskonale wyposażonych pracowniach zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy! Praktyki zawodowe odbywają się bezpośrednio u pracodawców. Dzięki zrealizowanym w naszej Szkole projektom, uczniowie mogą korzystać z atrakcyjnych płatnych staży. Wyselekcjonowane do zapotrzebowania rynku medycznego kierunki kształcenia oraz innowacyjne programy nauki sprawiają że nasza Szkoła wyróżnia się na rynku edukacyjnym, dając szanse słuchaczom na podniesienie kompetencji i znalezienie wymarzonego zawodu.

Aby kształcić się w naszej Szkole nie musisz posiadać matury. Od osób gotowych na podjęcie kształcenia w naszej placówce, wymagamy jedynie ukończenia szkoły średniej. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu możesz zdawać egzamin bezpośrednio w pracowniach, w których pobierałeś naukę. Dostosowanie kierunków nauczania w naszej Szkole do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wygodna dla słuchaczy forma zajęć, pozwala zaoferować nowoczesne i odpowiadające sytuacji programy edukacyjne.

Możemy się pochwalić bardzo dużym wskaźnikiem zdawalności egzaminów zawodowych, który na niektórych kierunkach sięga nawet 100%. Zapraszamy na zajęcia! - nauka u nas to szansa na polepszenie swojego statusu na rynku pracy.

YouTube
Instagram
Skip to content