Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

Stowarzyszenie

Ogłoszenia_Stowarzyszenie Walne

( 25.04.2018)

Stowarzyszenie przyjaciół szkoły Policealnej w Olsztynie

Stowarzyszenie przyjaciół Szkół Policealnej –Medyk zostało założone 25 października 2006 r. z inicjatywy dyrektor Jolanty Kłoczewskiej oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Szkoły Policealnej w Olsztynie.

Celem stowarzyszenia jest pomoc promocyjna, finansowa, rzeczowa, organizacyjna Szkole Policealnej. Rozwój i utrzymanie wysokiego poziomu dydaktyczno- wychowawczego oraz funkcjonowanie Szkoły  w środowisku społeczności lokalnej

W okresie istnienia stowarzyszenia członkowie wspierali takie inicjatywy jak:

Adres kontaktowy

Szkoła Policealna im prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

Ul. Mariańska 3a

10-052 Olsztyn
Tel. 89 527 44 62

sekretariat@medyk.olsztyn.pl

 

Kierunki działania Stowarzyszenia na rok 2016

 Marzec

Kwiecień

Maj

Październik

Listopad

Grudzień

Statut stowarzyszenia

Exit mobile version