Dyplom Stowarzyszenie Lotników Polskich

3Dyrektor Szkoły Policealnej im prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie p.Jolanta Kłoczewska dzięki codzienne pracy na rzecz młodzieży i popularyzacji skuteczności transplantacji została zaproszona do szeregów Stowarzyszenia Transplantacji Serca im prof. Zbigniewa Religi. Pani Dyrektor przynosi dzieciom i młodzieży wiedzę o nowoczesnych metodach leczenia i kształtuje nowe pokolenia w trosce o ratowanie życia i akceptację przeszczepów w społeczeństwie.


1 2

YouTube
Instagram
Skip to content