„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Mieszkańcy Internatu również zadziałali w tym temacie  żeby wszystkim żyło się lepiej dziękujemy z całego serca za udział w akcji!
YouTube
Instagram
Skip to content