W bibliotecznej Galerii „Zakładka” w październiku br. zaprezentowano wystawę pod hasłem „Słowo ważna rzecz”, która przygotowana została w związku z obchodami 500-lecia Reformacji. Prezentuje kolekcję starych druków z okresu reformacji znajdujących się w zasobach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie.

Szczególnym eksponatem towarzyszącym wystawie jest „Kancjonał Pruski” ks. Wasiańskiego, wydany został w skórzanej oprawie oraz w nakładzie 300 ręcznie ponumerowanych egzemplarzy. Prócz przedruku ukazało się także opracowanie historii tego zbioru pieśni zatytułowane: „Kancjonał mazurski. Przedwczoraj. Wczoraj, Obecnie” autorstwa profesorów: Jerzego Jasińskiego i Janusza Małłka. Publikację wydano z okazji 500-lecia Reformacji ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Celem wystawy jest ukazanie cennych zabytków piśmiennictwa z przełomu XVI i XVII w., w tym dzieł Marcina Lutra, Jana Kalwina, Jakuba Wujka z perspektywy wpływu ruchu reformacyjnego na rozwój sztuki drukarskiej, wzrostu znaczenia edukacji i języków narodowych
w Europie oraz narodzin humanizmu. Wystawa ukazuje temat reformacji w wymiarze uniwersalnym, pozawyznaniowym, podkreślając rolę, jaką odegrała ona dla dzisiejszej nauki
i kultury.

YouTube
Instagram
Skip to content