• Zawód: technik usług kosmetycznych
  • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) system dzienny i zaoczny
  • Przedmioty nauczania: Anatomia i fizjologia, Dermatologia, Fizykoterapia, Chemia kosmetyczna, Pracownia chemii kosmetycznej, Kosmetologia, Pracownia kosmetyki, Psychologia, Ratownictwo, Higiena, Dietetyka, Zarys wiedzy o gospodarce, Praktyka zawodowa, Wychowanie fizyczne.
  • Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy w: gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, firmach kosmetycznych.
  • Warunki rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły zapewniamy miejsce w naszym Internacie
  • Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 14.30
YouTube
Instagram
Skip to content