• Zawód: technik masażysta
  • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) system dzienny
  • Moduły nauczania: Podejmowanie działalności w zawodzie technik masażysta, Rozpoznawanie problemów osoby wymagającej masażu, Stosowanie masażu klasycznego w środowisku wodnym, Stosowanie masażu w medycynie, Stosowanie masażu w sporcie i masażu prozdrowotnego, Stosowanie masażu prozdrowotnego, Praktyka zawodowa.
  • Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy w: publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, klubach sportowych, gabinetach odnowy biologicznej, domach pomocy społecznej, hospicjach, SPA, gabinetach prywatnych, zespołach lecznictwa uzdrowiskowego (sanatoriach).
  • Warunki rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły zapewniamy miejsce w naszym Internacie
  • Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 14.30
YouTube
Instagram
Skip to content