• Zawód: opiekunka dziecięca
  • Czas trwania nauki: 2 lata (cztery semestry) KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
  • Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie

Uczestnikiem kursu może być każdy. Jedynym wymogiem jest ukończenie 18 roku życia.

  • Przedmioty nauczania: Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej, Język obcy zawodowy, Podstawy psychologii, etyki i komunikacji interpersonalnej, Podstawy anatomii i fizjologii dziecka, Zdrowie publiczne, Pierwsza pomoc, Wychowanie dziecka, Język migowy, Pielęgnacja dziecka zdrowego, Pielęgnacja dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością
  • Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych: Pracownia wychowania dziecka, Pracownia pielęgnacji dziecka, Pracownia literatury dziecięcej, Wychowanie muzyczne, Wychowanie plastyczno-techniczne, Praktyka zawodowa.
  • Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy w: żłobkach, przedszkolach,, sanatoriach, dziecięcych oddziałach szpitalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, środowiskowych domach dziecka.
  • Warunki rekrutacji: NIE JEST WYMAGANE ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły zapewniamy miejsce w naszym Internacie
  • Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 14.30
YouTube
Instagram
Skip to content