• Zawód: opiekunka dziecięca
  • Czas trwania nauki: 2 lata (cztery semestry) KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
  • Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie

Uczestnikiem kursu może być każdy. Jedynym wymogiem jest ukończenie 18 roku życia.

  • Przedmioty nauczania: Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej, Język obcy zawodowy, Podstawy psychologii, etyki i komunikacji interpersonalnej, Podstawy anatomii i fizjologii dziecka, Zdrowie publiczne, Pierwsza pomoc, Wychowanie dziecka, Język migowy, Pielęgnacja dziecka zdrowego, Pielęgnacja dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością
  • Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych: Pracownia wychowania dziecka, Pracownia pielęgnacji dziecka, Pracownia literatury dziecięcej, Wychowanie muzyczne, Wychowanie plastyczno-techniczne, Praktyka zawodowa.
  • Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy w: żłobkach, przedszkolach,, sanatoriach, dziecięcych oddziałach szpitalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, środowiskowych domach dziecka.
  • Warunki rekrutacji: NIE JEST WYMAGANE ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły zapewniamy miejsce w naszym Internacie
  • Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 14.30

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie oferuje bezpłatne kierunki kształcenia o profilu medycznym i społecznym. Nasza Szkoła to wyspecjalizowana kadra, w pełni wyposażone pracownie, oferta nauczania dostosowana do twoich potrzeb, szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu i wyróżnienia się na rynku pracy.

Chcesz zdobyć zawód o którym marzysz i znaleźć satysfakcjonującą pracę? Myślisz o podniesieniu swoich kwalifikacji? Sprawdź naszą ofertę.

Nauka odbywa się w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. W naszych doskonale wyposażonych pracowniach zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy! Praktyki zawodowe odbywają się bezpośrednio u pracodawców. Dzięki zrealizowanym w naszej Szkole projektom, uczniowie mogą korzystać z atrakcyjnych płatnych staży. Wyselekcjonowane do zapotrzebowania rynku medycznego kierunki kształcenia oraz innowacyjne programy nauki sprawiają że nasza Szkoła wyróżnia się na rynku edukacyjnym, dając szanse słuchaczom na podniesienie kompetencji i znalezienie wymarzonego zawodu.

Aby kształcić się w naszej Szkole nie musisz posiadać matury. Od osób gotowych na podjęcie kształcenia w naszej placówce, wymagamy jedynie ukończenia szkoły średniej. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu możesz zdawać egzamin bezpośrednio w pracowniach, w których pobierałeś naukę. Dostosowanie kierunków nauczania w naszej Szkole do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wygodna dla słuchaczy forma zajęć, pozwala zaoferować nowoczesne i odpowiadające sytuacji programy edukacyjne.

Możemy się pochwalić bardzo dużym wskaźnikiem zdawalności egzaminów zawodowych, który na niektórych kierunkach sięga nawet 100%. Zapraszamy na zajęcia! - nauka u nas to szansa na polepszenie swojego statusu na rynku pracy.

YouTube
Instagram
Skip to content