• Zawód: opiekun medyczny
  • Czas trwania nauki: 1,5 roku (trzy semestry) system stacjonarny
  • Moduły nauczania: Organizowanie stanowiska pracy opiekuna medycznego, Funkcjonowanie organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie w aspekcie wykonywania zadań zawodowych, Wykonywanie usług opiekuńczych, higienicznych i medycznych osobie chorej i niesamodzielnej, Praktyka zawodowa.
  • Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy w: oddziałach szpitalnych, domach pomocy społecznej (dziennych i całodobowych), hospicjach, sanatoriach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej.
  • Warunki rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły zapewniamy miejsce w naszym Internacie
  • Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 14.30

YouTube
Instagram
Skip to content