• Zawód: higienistka stomatologiczna
  • Czas trwania nauki: 2 lata (cztery semestry) system dzienny
  • Moduły kształcenia w zawodzie: Podejmowanie działalności zawodowej higienistki stomatologicznej, Charakteryzowanie psychofizycznych postaw budowy i rozwoju człowieka, Przygotowywanie do wykonywania czynności zawodowych, Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie jamy ustnej, Praktyka zawodowa.
  • Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnieni do pracy w: gabinetach stomatologicznych, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
  • Warunki rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły zapewniamy miejsce w naszym Internacie
  • Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 14.30
YouTube
Instagram
Skip to content