• Zawód: higienistka stomatologiczna
 • Czas trwania nauki: 2 lata (cztery semestry) system dzienny
 • Moduły kształcenia w zawodzie: Podejmowanie działalności zawodowej higienistki stomatologicznej, Charakteryzowanie psychofizycznych postaw budowy i rozwoju człowieka, Przygotowywanie do wykonywania czynności zawodowych, Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie jamy ustnej, Praktyka zawodowa.
 • Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnieni do pracy w: gabinetach stomatologicznych, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
 • Warunki rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 • Internat: Dla uczniów naszej szkoły zapewniamy miejsce w naszym Internacie
 • Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 14.30

 • Zawód: asystentka stomatologiczna
 • Czas trwania nauki: 1 rok (dwa semestry) system stacjonarny. dzienny
 • Przedmioty nauczania:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym, Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia, Materiałoznawstwo w stomatologii, Ergonomia w stomatologii, Dokumentacja gabinetu dentystycznego, Organizacja ochrony zdrowia, Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia, Komunikacja interpersonalna, Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym, Język obcy ukierunkowany zawodowo, Język migowy ukierunkowany zawodowo.

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych: Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym, Techniki pracy w gabinecie dentystycznym.

 • Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnieni do pracy w: gabinetach stomatologicznych, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
 • Warunki rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 • Internat: Dla uczniów naszej szkoły zapewniamy miejsce w naszym Internacie
 • Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 14.30
YouTube
Instagram
Skip to content