• Zawód: asystentka stomatologiczna
  • Czas trwania nauki: 1 rok (dwa semestry) system stacjonarny. dzienny
  • Przedmioty nauczania:

  Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym, Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia, Materiałoznawstwo w stomatologii, Ergonomia w stomatologii, Dokumentacja gabinetu dentystycznego, Organizacja ochrony zdrowia, Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia, Komunikacja interpersonalna, Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym, Język obcy ukierunkowany zawodowo, Język migowy ukierunkowany zawodowo.

  Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych: Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym, Techniki pracy w gabinecie dentystycznym.

  • Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnieni do pracy w: gabinetach stomatologicznych, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
  • Warunki rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły zapewniamy miejsce w naszym Internacie
  • Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 14.30
YouTube
Instagram
Skip to content